...

De wetenschappers leerden muizen een taak aan (over een stokje lopen). Vervolgens mochten sommige muizen zeven uur slapen, terwijl andere wakker werden gehouden. Met behulp van de fluorescentietechniek kon microscopisch worden vastgesteld dat de neuronen van de uitgeruste muizen binnen 24 uur na het uitvoeren van de taak aanzienlijk meer dendritische spines hadden gevormd, uitsteeksels bedoeld om de neuronen met elkaar te verbinden. Het zijn precies die verbindingen die ervoor zorgen dat wat we hebben geleerd voor we gaan slapen, wordt 'vastgezet'. De muizen die van hun slaap werden beroofd, hadden daarentegen minder nieuwe verbindingen tussen de zenuwcellen gevormd, zelfs wanneer ze intensiever en langer werden opgeleid. Slaapgebrek beperkt dus het leren. De onderzoekers gingen ook na of de gevolgen van het slaapgebrek ongedaan konden worden gemaakt door de muizen weer op krachten te laten komen gedurende de 16 uur die volgden op de periode van 7 uur. Dat was niet het geval, de muizen hadden nog steeds minder dendrieten. Een verworven competentie daarentegen bleef lang bestaan bij de muizen die mochten slapen. (referentie: Science, 6 juni 2014, DOI: 10.1126/science.1249098)