...

Een goede gezondheidszorg veronderstelt dat de arts samenwerkt met de zorgverlener. De arts-patiëntenrelatie bouwt voort op een constructieve dialoog en wederzijds respect. Maar het is totnogtoe te delicaat gebleken om deze principes vast te leggen in een tekst .De patiënt kan bijvoorbeeld, zonder motivatie, een behandeling weigeren. Maar waar laat dit de arts? Kan hij ook de behandelingsrelatie verbreken wanneer de patiënt manifest en uit vrije wil niet meewerkt?De Koninklijke Academie voor Geneeskunde in België wil graag dat er een charter komt over 'goed patiëntschap'. De KAGB bracht daar een advies over uit en organiseert over dit onderwerp nu zaterdag een symposium. Daar komen verschillende opinies aan het woord. De 'charter over goed patiëntschap' wordt belicht vanuit het oogpunt van juridische deskundigen, de patiëntenorganisaties, de ziekenfondsen, de Orde van Artsen,...Het symposium vindt plaats op zaterdag 26 september in het Paleis de Academiën, Hertogstraat 1, Brussel. Het begint om 10.25 u. en sluit af met een debat, dat om 12.40 u. wordt afgerond. Het volledig programma vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be/KAGBagenda.