...

Onderzoekers van Boston hebben zopas aangetoond dat wanneer artsen erin slagen een goed contact met hun patiënten tot stand te brengen, de gezondheid van die laatsten erop vooruitgaat. De Amerikaanse wetenschappers zochten in internationale databanken naar gecontroleerde gerandomiseerde onderzoeken die betrekking hadden op volwassen patiënten. In totaal kozen ze er 13 uit die niet alleen de tevredenheid van de patiënt nagingen, maar ook de effecten op de gezondheid maten, zoals veranderingen van de bloeddruk. In alle onderzoeken werden de zorgverleners willekeurig in twee groepen verdeeld: sommigen dienden zich zoals gewoonlijk te gedragen, terwijl anderen een opleiding volgden om meer empathie aan de dag te leggen of technieken te leren die de kwaliteit van hun anamnese verbeterden. Het resultaat: in de meeste onderzoeken hadden de door artsen gevolgde opleidingen een gunstige uitwerking op de gezondheid van hun patiënten. De gevolgen waren weliswaar bescheiden, maar toch significant. Zo vertelden mensen met artrose dat ze minder pijn ervoeren, slaagden mensen met een hoge bloeddruk er beter in de bloeddruk te verlagen en verloren mensen met obesitas en diabetes gemakkelijker gewicht.(referentie: PLoS ONE, 9 april 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0094207)