...

Nogal wat lezers krijgen de indruk dat 'gmd-min' misschien een meer toepasselijke naam is. Het 'gmd-plus' startte nochtans vol goede bedoelingen. Eindelijk zouden huisartsen gevaloriseerd worden voor de preventieve rol die ze al jaren spelen en die tot op heden helemaal niet geremunereerd werd. Gratis check-up Maar op 1 april - de dag dat het gmd-plus in werking trad - bleek dat de overheid vergat te communiceren over de nieuwe 'tool' in het medisch dossier. Het Riziv stuurde geen omzendbrief en hield het bij richtlijnen op de internetsite. Intussen puilen de artsenfora uit van de vragen. De weinigen die het systeem al onder de knie hebben, hebben de handen vol met het op weg helpen van de anderen. De ziekenfondsen gaan niet vrijuit bij deze valse start. De publieksmedia hebben de patiten immers warm gemaakt voor wat ze - op gezag van de ziekenfondsen - een 'gratis check-up bij de huisarts' noemen. Neem het van ons aan: de huisartsen hoorden het donderen in Keulen. Nog een bron van verwarring: huisartsen die de preventiemodule via derdebetaler verrekenen (als de patit erom vraagt hebben ze geen keuze), zijn verplicht hetzelfde te doen met de bijbehorende raadpleging of huisbezoek. Dat mocht tot voor kort alleen mits de vermelding van 'financieel noodgeval' op het attest. Moet je dat er nog steeds op schrijven, en is dat dan geen valsheid in geschrifte? Of hoeft het nu plots niet meer? Informatiecampagne? En wat als je alleen je gmd's liet innen door een tariferingskantoor? Ook de tariferingsbureaus hebben er een hele kluif aan om de knoop te ontwarren. Zij moeten eveneens te rade bij het Riziv. Zou het Riziv dan niet beter meteen een grootscheepse informatiecampagne op touw zetten?