...

Kunnen huisartsen na 2012 hun GMD's nog manueel verlengen? De conventie sluit die mogelijkheid uit, alleen de automatische procedure blijft theoretisch nog over. Dat strookt helemaal met het programma van het ASGB. Maar de Bvas ziet dat anders en ijvert voor het behoud van beide procedures - de manuele en administratieve - naast elkaar.PatitenlijstenOp tafel ligt nu een nieuwe nota van het Riziv. Centraal idee is dat huisartsen niet langer retro-actief (en met grote vertraging) betaald worden voor hun GMD's, maar pro-actief op basis van een lijst met patiten die de ziekenfondsen hen in januari voorleggen. Stemmen ze in met die lijst, dan volgt een rechtstreekse betaling van de verlengingshonoraria, ten laatste op 28 januari. Niet instemmen met de lijst betekent dat je als huisarts aangeeft de GMD's manueel te verlengen. Reacties van de syndicaten worden verwacht tegen 15 augustus. De hele kwestie komt op 12 september op de medicomut. Het Rizivvoorstel is gespireerd op een nota van het ASGB, zegt Reinier Hueting, de nieuwe voorzitter van het ASGB. Zijn syndicaat laat weten verder te werken aan een automatische verlenging van het GMD. Dat de ziekenfondsen zo laat met de uitbetaling van medische dossiers over de brug komen, is juist omdat artsen de mogelijkheid hebben om handmatig te verlengen zodat pas na verloop van tijd duidelijk wordt wie al een dossier verlengde en bij wie het automatisch moet. Het voortbestaan van de manuele procedure verhindert een tijdige uitbetaling via het automatische systeem, is dan ook de opinie van Dr. Hueting (ASGB): "In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, is dit voor ons geen ideologische kwestie. Wil men handmatig blijven verlengen, geen probleem. Maar laten we er dan voor zorgen dat het opmaken van de patitenlijsten niet de snelheid van uitbetaling in de weg staat. Geen discussies over wie er wel en niet op de lijst staat voor er uitbetaald wordt."BureaucratischDe Bvas ziet een heleboel bezwaren tegen het Rizivvoorstel. Volgens Dr. Marc Moens is het bureaucratisch en zal het heel wat administratieve belasting teweegbrengen. Zijn syndicaat blijft op de barricade voor de handmatige procedure. "Als andersdenkenden menen dat de automatische verlenging van het GMD beter zou zijn, is dat veeleer om pecuniaire en ideologische redenen dan om medisch-kwalitatieve redenen, denken wij. Toch willen wij hen die mogelijkheid niet ontnemen, op voorwaarde dat die automatische verlenging naast het bestaande systeem gecrerd wordt."