...

De Nationale Commissie besliste maandag dat het GMD-honorarium mag stijgen met 2,57%. Dat vertellen ons de vertegenwoordigers van de verschillende artsensyndicaten. Als groep recupereren huisartsen daarmee een bedrag dat anders voor de huisartsgeneeskunde verloren dreigde te gaan.Het gaat om de 2,537 miljoen euro die in de begroting was ingeschreven voor "een experiment" met de automatische verlenging van het elektronische GMD. Het plan om zo'n experiment nog dit jaar te starten werd afgevoerd, want het e-GMD wordt pas verplicht vanaf 2021, zo vertellen Roel Van Giel (AADM) en Reinier Hueting (Kartel).De eerste idee om een nieuwe bestemming voor het geld te vinden was om ook een hoger GMD-honorarium in te voeren voor chronische patiënten tot de leeftijd van 79 (in plaats van 74) jaar. Maar, zo horen we van de artsenvertegenwoordigers, de ziekenfondsen begonnen daar moeilijk over te doen: dat zou moeilijk te verwezenlijken zijn.Een tegenargument waarnaar alle artsensyndicaten meer oren hadden, was dat een Koninklijk Besluit nodig is om zo een uitbreiding mogelijk te maken. "In deze tijd een KB proberen gepubliceerd te krijgen, is een hachelijke onderneming", zo geeft dokter Hueting toe. De waarde van een sleutelletter verhogen is wel een haalbare kaart en kan snel gebeuren.Voor Kartel en AADM stond het van bij aanvang vast dat de 2,5 miljoen euro gebruikt moest worden om de forfaitaire vergoeding te versterken - bij voorkeur het GMD-honorarium. De Bvas, die forfaits minder genegen is, opperde dat het geld beter kon gebruikt worden voor de verhoging van het consultatiehonorarium. Bvas wil dat op 30 euro brengen. Het hoopte wat dichter bij dit doel te landen.Verdeeld over alle raadplegingen levert de 2,5 miljoen evenwel vijf eurocent per prestatie op. Bvas-voorzitter Marc Moens benadrukt dat zijn artsensyndicaat dat idee dan ook snel liet varen. Zowat 60 procent van de GMD's voor dit jaar zijn al verlengd: met 2,5 miljoen euro kan men de genoemde tarieven toepassen voor de rest van 2019.Wat de automatische verlenging van het eGMD betreft, vorige week kwam voor de eerste keer de werkgroep samen die dat moet organiseren. Verschillende voorstellen worden bekeken en verder doorgepraat. De werkgroep, waarin ook technici van de ziekenfondsen aanwezig zijn, kan evenwel nog ander nuttig werk leveren. Artsen verwachten meer transparantie over de GMD's en de uitbetaling ervan. Daarmee kan de werkgroep meteen aan de slag.