...

De huisartsen verteren het niet dat ze vanaf 2012 volledig afhankelijk zijn van de ziekenfondsen voor de verlenging van globale medische dossiers (gmd). Alleen het openen van een nieuw gmd kan in 2012 nog manueel en met contante betaling gebeuren, via het codenummer 102771. Datzelfde nomenclatuurnummer is dan niet meer geldig voor huisartsen die een gmd willen verlengen want dat gebeurt alleen nog automatisch.Totaal onuitgegevenHet SVH voert al weken lang de druk op om tot een hte oplossing voor het gmd te komen, waarbij ook manuele verlenging mogelijk blijft. Het voorstel dat Michel De Munck in Artsenkrant verdedigde, verenigt de voordelen van zowel automatische als manuele verlenging. Het is een voorstel dat nu ook op instemming van Domus Medica kan rekenen. En dat wil wat zeggen want het is lang geleden dat beide huisartsenverenigingen nog op dezelfde golflengte zaten.Binnen Domus Medica (DM) klimt niemand minder dan Patrik Roelandt op de barricade. De laatste voorzitter van Uhak smeekt DM om paal en perk te stellen aan "deze totaal onuitgegeven gang van zaken binnen de medicomut".Het gmd is het werkinstrument dat de vaste relatie huisarts-patit formaliseert met uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van beide partijen, zegt Roelandt. "Intussen zijn quasi alle Vlaamse patiten vertrouwd geraakt met deze manier van gmd-opening en verlenging. Er is dus geen enkel probleem. Maar plots moet dit alles nu aan het eigen beheer en autonome toezicht van de huisartsen onttrokken worden en in de handen komen van de ziekenfondsen, met de ingebakken problematiek van talloze controverses."DoodsteekRoelandt hekelt de aanpassingen die in januari - na de ondertekening op 13 december - nog aan het "krakkemikkige akkoord" werden aangebracht. "Men onderhandelt akkoorden om pas nadien tot het inzicht te komen dat de gmd-passage door de afschaffing van het nomenclatuurnummer onuitvoerbaar is. Dit tart alle verbeelding."De gewezen Uhak-voorzitter vraagt alle huisartsenverenigingen om stelling in te nemen tegen het nieuwe akkoord. "Ik voorspel een heet najaar als er geen correctie gebeurt die op een brede democratische consensus steunt. Je kan er donder op zeggen dat dit misschien wel de doodsteek van eender welke conventie betekent."