...

Het principe van automatische verlenging legden we al eerder uit: op het eind van het jaar maken de ziekenfondsen een 'foto' van het aantal patiënten dat bij een huisarts op dat moment een GMD heeft lopen. De huisarts ontvangt van het ziekenfonds een globale som voor de GMD-honoraria van die patiënten in februari van het jaar daarop.Patiënt slaat jaartje overDe automatische verlenging van het GMD gaat samen met de veralgemeende invoering van het eGMD vanaf 2021. Het houdt tevens in dat de huisarts het GMD-honorarium ontvangt, zelfs wanneer de patiënt een heel kalenderjaar lang geen contact heeft gehad met zijn huisarts. (Pas wanneer de patiënt zich ook het jaar daarop niet laat zien, vervalt het GMD.)In 2021 kunnen huisartsen dus een GMD-honorarium ontvangen voor de patiënten die dit jaar een geldig GMD bij hem hebben - ook al vindt er geen bezoek of consultatie plaats van die patiënt in 2020.Maar omdat dat systeem voor hem al van het eerste jaar van de automatische verlenging van kracht zou zijn, moet de huisarts er wel voor zorgen dat hij voor eind juni is overgestapt op het eGMD.Extra budget en begeleidende maatregelenDat alles brengt mee dat huisartsen in 2021 over het geheel genomen meer GMD-honoraria zullen ontvangen dan in de jaren daarvoor. Daarom moet in 2020 al 22 miljoen euro worden opzijgezet, om die extra honoraria te kunnen financieren.Het systeem van automatische verlenging zou tegelijk voor meer transparantie moeten kunnen zorgen in de manier waarop GMD-honoraria worden uitbetaald. In 2020 zullen vertegenwoordigers van de huisartsen en van de ziekenfondsen samen met de EMD-ontwikkelaars een analyse uitvoeren van de aanpassingen die nodig zijn in de software met het nieuwe betalingsmodel.Andere begeleidende maatregelen zijn:KwaliteitseisenEr komt in 2020 ook een werkgroep die zich gaat buigen over kwaliteitseisen die voor het GMD zullen gelden. Een analyse van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle kwam immers tot de vaststelling dat de registratie van patiëntgegevens in het GMD vaak ondermaats was.Maar volgens Kartel-voorzitter Reinier Hueting zijn de conclusies van dat DGEC-onderzoek eigenlijk volkomen achterhaald. En de overheid moet volgens hem ook de hand in eigen boezem steken. In de huidige versie van het SumEHR is het bijvoorbeeld niet mogelijk de ingrepen op te nemen die de patiënt al ondergaan heeft. Het SumEHR lijkt daarmee misschien onvolledig, maar dat is niet de fout van de huisarts. Marc Moens onderstreept dat het extra budget dat de automatische verlenging mogelijk maakt, afkomstig is uit de indexmassa van alle artsen. Het slokt een groot deel op van de middelen die werden vrijgemaakt voor opwaarderingen. Dit is een goed akkoord voor de huisartsen, onderstreept hij.