...

ln 2013 had 63,5% van de vlamingen een GMD, zo blijkt uit de audit van de Riziv-uitgaven voor dat jaar. In vergelijking met het jaar tevoren was dat nog een toename met een goede 2%. Tussen 2009 en 2013 steeg het percentage Vlamingen met een GMD met 7,4%.In Vlaanderen had vorig jaar ook de helft van de jongste leeftijdsgroep - jonger dan 25 jaar - een GMD bij hun huisarts (49,8% om precies te zijn). Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans dat hij een GMD heeft. In de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar heeft bijna 74% een GMD. Bij de mensen van 75 jaar of ouder loopt dat percentage op tot goed 90%.Franstalig België In Franstalig België wordt het GMD ook steeds algemener, maar men heeft op dat vlak nog een ruime kloof te overbruggen met het noorden van het land. In Wallonïe had in 2013 circa 40% van de populatie een GMD. Tussen 2009 en 2013, op vijf jaar tijd, nam dat percentage met 10% toe.In het Brusselse gewest slaat het GMD duidelijk het minste aan. Daar had in 2013 goed een derde van de bevolking (24,3%) een GMD bij zijn huisarts. Brussel loopt zijn achterstand op de andere gewesten ook niet echt in. Op vijf jaar tijd steeg het percentage van de bevolking dat een GMD heeft met 7,2%, een groei die net iets onder die van Vlaanderen ligt.Het Riziv betaalde in 2013 in totaal voor 167 miljoen euro honoraria uit aan huisartsen voor het bijhouden van het GMD van hun patiënten. Een kleine 50 miljoen werd betaald naar aanleiding van een administratieve verlenging.