...

Het beroep werd ingedeeld in vier categorieën: showbusiness/sport, creatieve beroepen zonder opvoeringen (schrijvers, componisten...), business/leger/politiek en professioneel/academisch/religieus. Meer dan 80% van de overlijdensberichten betrof mannen, dus een zeer sterk mannelijk overwicht. Wat de beroepsactiviteit betreft, werd er een link gevonden tussen een jongere leeftijd (77,2 ± 1,7) bij het overlijden en een activiteit in de sport of de showbusiness (tegen 81,7 ± 1,4) bij academische beroepen. Oorzaken van de vroegtijdige sterfte waren ongevallen, infecties (waaronder hiv) en bepaalde kankergezwellen. De sterfte aan longkanker, door de auteurs logischerwijze toegeschreven aan chronisch roken, was hoger in beroepen die te maken hebben met opvoeringen (7,2%), en lager in academische beroepen (1,4%)