...

Volgens Kamerlid Valérie Warzée-Caverenne (MR) creëert prof. Van Ranst met zijn uitspraken onzekerheid. Ze wijst erop dat het absenteïsme de afgelopen vijf jaar met zeven procent is gestegen. En doordat op de eerste dag ziekteverzuim voortaan zowel bij bedienden als bij arbeiders het loon gewoon doorbetaald wordt, weegt het absenteïsme steeds zwaarder op de bedrijven, stelt ze nog.Brug te verZe wijst er nog op dat de griepcommissaris ook lid is van de Hoge Gezondheidsraad. Dat zo iemand oppert om het verplichte ziekteattest bij een of enkele dagen afwezigheid af te schaffen, is voor haar weer een brug te ver.Het MR-Kamerlid ondervroeg minister Onkelinx over deze uitspraken naar aanleiding van de recente griepepidemie . Warzée-Caverenne verwijst vermoedelijk naar het interview met Van Ranst in het Nieuwsblad eind oktober. Toen reageerden de werkgeverorganisaties ook al verontwaardigd op de opinies die Van Ranst in dat stuk had geuit.Vrijheid van meningMinister Onkelinx ziet echter geen graten in de uitspraken van de hoogleraar. "De griepcommissaris blijft als viroloog en epidemioloog eerst en vooral een hoogleraar en een onderzoeker. In die hoedanigheid behoudt hij zijn volledige vrijheid van meningsuiting", zo vindt de minister van Volskgezondheid.Prof. Van Ranst, zo oordeelt ze, beriep zich in het interview zelf niet op zijn hoedanigheid van griepcommissaris. Het is maar goed, vindt ze, dat hij als expert zijn autonomie bewaart en niet telkens met het departement Volksgezondheid moet overleggen. Zijn geloofwaardigheid als griepcommissaris hangt daarvan af, zo besluit ze.