...

TelePsyE-health is - uiteraard - niet voorbehouden aan de traditionele geneeskunde. Ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg duiken meer en meer initiatieven op die e-diagnostiek en -behandeling mogelijk moeten maken. (Denk maar aan de virtual reality-therapy van onze landgenote psychologe Elke Geraerts, AK 2305, of de stempel van Trimbos(1) voor online ggz-hulpverleningsprogramma's in Nederland, AK 2290.) En daar is zeker een 'markt' (vergeef ons de woordkeuze) voor, blijkt uit een enquête van het Nederlandse e-ediagnostisch centrum TelePsy bij meer dan 1.246 mensen.Op de vraag of zij gebruik zouden willen maken van e-health als er een passende module voor hun klachten bestaat, antwoorden 61% van de mannen en 68% van de vrouwen positief. Geen onbelangrijke opmerking is evenwel dat de twee derde van hen wel pleit voor een combinatie van e-health met face-to-facecontacten.OndergefinancierdOndanks die positieve houding tegenover digitale hulpverlening blijft het aantal patiënten dat via die weg geholpen wordt, relatief beperkt. Een gevolg van het ontbreken van een goede financieringsstructuur, zegt TelePsy, dat aanstipt dat zorgverzekeraars de kosten voor e-health niet of amper vergoeden. Bovendien worden ook de ggz-instellingen zelf niet aangemoedigd om digitale hulpverlening te omarmen. Integendeel, door de extra manuren die het gebruik van e-health vraagt, zien zij hun kosten zelfs oplopen. "En dat terwijl e-health lagere kosten met zich meebrengt voor de cliënt en de maatschappij", aldus TelePsy.1. Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.Meer info: www.telepsy.nl, www.onlinehulpstempel.nl en www.clinicalcognitionlab.com (van Elke Geraerts).