...

Eind april 2022 kende de Vlaamse regering een subsidie toe aan één centrum geestelijke gezondheidszorg per provincie om aan de vluchtelingen uit Oekraïne gespecialiseerde zorg te kunnen aanbieden.Het trok daarvoor toen 1,35 miljoen euro uit.Het bijzondere aanbod liep tot eind van deze maand. Maar vrijdag besliste de Vlaamse ministerraad deze specifieke hulpverlening nog zeker een jaartje te verlengen.De oorlog blijft nog voortduren. Die situatie heeft in de doelgroep nog heel wat psychisch lijden tot gevolg, stellen de ministers.De beslissing is budgetneutraal, heet het. Er wordt dus nu geen extra geld voor uitgetrokken. Maar op 23 februari jongstleden bleek dat "het contingent (...) nog niet volledig benut is".De hulpverlening in de CGG gebeurt op verwijzing. Als uw Oekraïense patiënt ernstige psychisch klachten heeft, kun u hen verwijzen naar:De contactgegevens vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.