...

De regering Di Rupo I kijkt met bijzonder veel aandacht naar de uitgaven in de gezondheidszorg als onderdeel van haar nieuwe besparingsronde. De regering zoekt om en bij twee miljard extra inkomsten of minder uitgaven. In dat laatste verhaal komt het Riziv aan bod. De regering wil haar Europese belofte houden om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,8 procent van het bruto binnenlands product. De tegenvallende economische groei en de daaraan gekoppelde minder inkomsten dwingen de regering op zoek te gaan naar twee miljard euro extra besparingen. Nieuwe inkomsten, en dus meer lasten voor de burger of de bedrijven, zijn geen echt alternatief. Er wordt in de eerste plaats gezocht naar minder uitgaven.En met name de liberale partijen kijken daarbij naar de gezondheidszorg. Het systeem van de referentiebedragen voor geneesmiddelen, in casu antibiotica, zou worden uitgebreid. Antibiotica die in België duurder zijn dan in andere Europese landen, zouden een hoger remgeld krijgen. Op die manier hoopt de regering dat er minder dure geneesmiddelen worden voorgeschreven en dat het Riziv dus minder moet uitbetalen. Worden ze toch voorgeschreven, dan betaalt de patiënt. Concreet wordt op die manier gepoogd het voorschrijfgedrag van de artsen te beïnvloeden.Er zou ook worden gekeken naar een bijkomende beperking in de ziekenhuisprestaties. Maar zoals bij elke besparingsronde worden alle mogelijke besparingsvoorstellen op tafel gelegd en worden die daarbij ingezet op een politieke weegschaal. In de zoektocht naar een politiek compromis is het geven en nemen, of trekken en duwen. Dat PS-vice premier Laurette Onkelinx daarbij verantwoordelijk is voor gezondheidszorg, speelt een niet onbelangrijke rol. Maar ook zonder dat gegeven zou de gezondheidszorg een onderdeel vormen van de besparingen. De Wetstraat is er immers van overtuigd dat er in deze sector de voorbije jaren ruim is geïnvesteerd en dat er dus nog ruimte is voor bijkomende besparingen die de burger niet onmiddellijk voelt in zijn portefeuille. Definitief uitsluitsel volgt wellicht dit weekend. Ludwig Verduyn