...

Tegen 2017 kan de gezondheidszorg in Europa 537 euro per capita winnen door mobiele telefonie beter te gebruiken. Op die manier zou de sector zijn kostenplaatje met 18% drukken. Dat stelt consultancybureau PwC in de studie die het uitvoerde in opdracht van de GSM Assocation, de koepel van de internationale telecomindustrie.Volgens het rapport valt de meeste winst te boeken in de zorg voor chronische patiënten. Via mobiele opvolging kan men de therapietrouw verhogen en is een betere monitoring vanop afstand mogelijk - twee cruciale elementen voor de verzorging van langdurig zieken. Dat zou niet alleen de kosten voor de verzorging van de populatie chronische patiënten met 30 tot 35% doen dalen, maar ook een stevige economische meerwaarde opleveren. Chronische patiënten zouden immers (langer) gezonder blijven en dus langer aan het werk kunnen blijven. Met als welkom gevolg een stijging van het bruto binnenlands product binnen de EU met 93 miljard euro.Heel wat toepassingen mogelijkOpvallende cijfers, die uiteraard moeilijk te toetsen vallen en niet echt 'onafhankelijk' genoemd kunnen worden. Maar dat de gezondheidszorgsector door de inburgering van 'mobile health' of m-health een pak efficiënter kan werken en dus kosten kan besparen, lijkt evident. Gsm's kunnen ingeschakeld worden voor verschillende doeleinden: om ouderen hun gezondheid beter te helpen opvolgen, waardoor ze langer in hun eigen huis of appartement kunnen blijven wonen; om mensen met een verhoogd risico op chronische ziektes preventieve maatregelen op maat aan te bieden; om sneller tot diagnoses te komen bij risicopopulaties; om behandeling en opvolging vanop afstand aan te bieden; om testresultaten, foto's, enzovoort met zorgverstrekkers uit te wisselen, et cetera."De groeiende populatie chronisch zieke patiënten, de hoge kost van een goede gezondheidszorg en de vergrijzing zijn factoren die ervoor zorgen dat in veel EU-landen de zorgsector met een tekort aan middelen kampt. En mobiele technologie kan die druk helpen verlichten", stelde Michael O'Hara van de GSMA bij de presentatie van de studie. "Het is daarom hoog tijd dat Europese bewindslieden voor meer incentives zorgen en de inburgering van m-health in de zorgsector stimuleren."