...

In de gezondheidszorg wil de regering volgend jaar 370 miljoen euro besparen. De geneesmiddelenindustrie moet de buikriem aanspannen. En de artsen zien de indexering van de erelonen gedeeltelijk aan hun neus voorbijgaan. Tenzij ze zelf met andere voorstellen op de proppen komen. Om de patiënten buiten schot te houden, is de regering afgestapt van een franchise op medische zorg en van een verhoging van het remgeld. Er is bovendien 40 miljoen euro voorzien voor 800 voltijds equivalenten in de sector, luidt het.De geneesmiddelenindustrie moet een flinke duit in het zakje doen, met een prijsdaling van 1,95% voor terugbetaalde geneesmiddelen. Er komt een verstrengde controle op veelvoorschrijvers en op rusthuizen, waar vaak sprake is van polymedicatie. Op de marketing van farmaceutische firma's wordt een taks geheven.Wat de artsenhonoraria betreft, wordt een overschrijding van 82 miljoen in 2012 volgend jaar gerecupereerd door een gedeeltelijke inhouding van de index. Tenzij de artsen zelf andere voorstellen op tafel leggen die hetzelfde bedrag opleveren.In de ziekenhuizen wordt 25 miljoen afgehouden van de terugbetaling van contrastvloeistoffen voor verrichtingen waarbij straling te pas komt. Verder moet een verminderde terugbetaling van dialyse - een voorstel van het Kenniscentrum - 10 miljoen opbrengen.Met het uitstel van nieuwe initiatieven realiseert de gezondheidszorg 348 miljoen besparingen, naast 9 miljoen extra inkomsten. Tel je daarbij 13 miljoen minder administratiekosten, dan bedraagt de totale inspanning dus 370 miljoen euro.Bron: Belga