...

De regering heeft aan de Algemene Raad van het Riziv voor 2015 een budget voorgesteld van 23,847 miljard euro, rekening houdend met een reële groeinorm van ongeveer 1,94% ten opzichte van vorig jaar.De sector moet aanzienlijke besparingen leveren. Zo rekent de regering om te beginnen op een besparing van 9,4 miljoen euro door de indexsprong. De 17 miljoen voorzien voor het GMD-plus zal niet worden uitgegeven wegens het relatieve gebrek aan succes.Door de verplichte sociale derdebetaler uit te stellen tot juli, terwijl die maatregel eigenlijk in januari van start moest gaan, beoogt men 38 miljoen te besparen.Idem voor de digitale mammografieën: de 8,5 miljoen voorzien op jaarbasis zal niet worden uitgegeven. Het forensisch psychiatrisch centrum in Gent heeft vertraging opgelopen en zal daardoor pas voor 70% benut worden, wat nog eens 5 miljoen oplevert.De farma-industrie moet eveneens een bijdrage leveren, die zoals gebruikelijk substantieel is : 101,5 miljoen op jaarbasis.70 miljoen op erelonenAangezien er een indexsprong is voor het ziekenhuispersoneel, vraagt de regering een gelijkaardige inspanning van de artsen op het niveau van de nomenclauur: er komt geen eenmalige indexering van de honorariummassa, wat liefst 70,5 miljoen in het laatje brengt.In de reanimatie wordt door de toepassing van een aantal handigheidjes (de dag van opname en van ontslag wordt als één enkele dag beschouwd, bijvoorbeeld) 19 miljoen euro bespaard.Door thuisdialyse aan te moedigen hoopt de regering nog eens 8 miljoen opzij te kunnen leggen. Een plafond dat de dialysecentra moeten respecteren levert ook enkele miljoenen op en 15 miljoen vloeit voort uit een lineaire honorariumbeperking. Alles samen dus 23 miljoen besparingen voor deze uitgavenpost.Verder hoopt de regering 8 miljoen uit te sparen door een meer rationeel gebruik van pacemakers. In België zijn patiënten en cardiologen daar blijkbaar meer op gesteld dan onze Duitse en Nederlandse buren (+25%). Besparingen op implantaten en op invasieve medical devices moeten nog eens 25 miljoen in het laatje brengen.Ook inzake bevallingen laten wij het blijkbaar breder hangen dan de Oost- en Noord-Europeanen : gemiddeld 4,5 ligdagen tegenover 2,1 elders. In 2015 wordt daar een halve dag van afgehaald, een ingreep die 11,7 miljoen euro moet opbrengen, wetende dat de 90.000 opnames (in 2011) elk 2.906 euro kostten.Proactieve besparingenDan zijn er nog de zogenaamde 'proactieve' besparingen: verspillingen die een specifieke taskforce moet voorkomen. Onverklaarbare verschillen zullen bestraft worden, wat globaal 12 miljoen moet opleveren.Een belangrijke hervorming is verder dat het remgeld niet meer als percentage van het ereloon maar als vast bedrag zal worden aangerekend. Variaties (tussen specialisten) worden weggewerkt. Voorkeursgerechtigden betalen voortaan 3 euro bij de specialist, normale gerechtigden 12 euro, ongeacht het honorarium (besparing: 33 miljoen). Dat betekent een verhoging van het remgeld met bijna 45% voor bepaalde disciplines zoals de gynaecologie.In totaal levert dat alles 345 miljoen reële besparingen op. Het bedrag van 2,9 miljard besparingen dat her en der opduikt is berekend volgens de nieuwe, lagere groeinorm. Het gaat dus niet om reële besparingen, maar om een trekrecht dat men niet gebruikt heeft. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou het budget oplopen tot 25,356 miljard...