...

In het begrotingsakkoord van november was voor de gezondheidszorg al een inspanning van 425 miljoen euro ingeschreven. Daar bovenop komt nu nog eens 166 miljoen. De reële groei in de gezondheidszorg zou zo uitkomen op zowat 0,2%, of veel minder dan de voorziene groeinorm van 4,5%. Toch zullen de patiënten niet extra moeten betalen en wordt er niet geraakt aan de kwaliteit van de zorg of de werkgelegenheid in de sector, maakte minister Onkelinx zich sterk.Het geld werd onder meer gevonden bij de privélaboratoria voor klinische biologie (32 miljoen), een gelijkschakeling van de terugbetaling van anticholesterolmiddelen (25 miljoen) en het schrappen van het afzonderlijk tarief voor elektrocardiogrammen bij een ziekenhuisopname (16 miljoen). De vermindering van het geneesmiddelenforfait in de ziekenhuizen moet nog eens 10 miljoen opleveren.In de sociale zekerheid hoopt de regering dan weer 108 miljoen euro te vinden, waaronder 68 miljoen bij de dienstencheques. Die worden niet duurder, maar een betere controle van de voorwaarden moet de malafide bedrijven uit het systeem halen, aldus minister van Werk Monica De Coninck. Ook een betere controle op het oneigenlijk gebruik van de kinderbijslag moet extra ruimte opleveren.