...

"Na meer dan 35 jaar verantwoordelijkheid te hebben gedragen in het domein gezondheidszorg in de gevangenissen schreef ik een afsluitend werk", zegt dokter Van Mol. "Het geeft een algemeen overzicht van de zorg voor gedetineerden. Enkele fundamentele tekortkomingen staan echt kwaliteitsvolle zorg in de weg."UitvoeringsbesluitenFrancis Van Mol stelt vast dat in de loop van de jaren de lichamelijke gezondheidszorg in de gevangenissen verbeterde. "Maar de psychiatrische zorg blijft een probleem. In de actuele context is het niet mogelijk de vereiste internationale en Europese normen te halen."En de arts haalt enkele voorbeelden aan. Zo zijn er nog geen uitvoeringsbesluiten op de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005. Deze wet voorziet in de gelijkheid van gezondheidszorg, ook voor gedetineerden."Ook wat betreft de integratie van de gezondheidszorg voor gedetineerden in de algemene gezondheidszorg hinkt België achterop", gaat Van Mol verder. "Op beleidsvlak is er zelfs hoegenaamd geen sprake van. Alleen de financiering kwam deels tot stand tussen 2003 en 2007, waarna ook dit proces stil viel."Integratie"Een gelijkwaardige, en dus kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor gedetineerden ontwikkelen, parallel met de algemene gezondheidszorg, is momenteel dan ook niet realistisch", poneert Francis Van Mol. "Dit is alleen haalbaar door de integratie van de zorg voor gedetineerden in de algemene gezondheidszorg en dit zowel op vlak van de middelen als op vlak van beleid, conform de Europese normen.""Uit besprekingen met het Riziv is gebleken dat ook zij de overtuiging zijn toegedaan dat detentie op zich principieel geen reden kan of mag zijn om gedetineerden en geïnterneerden geen toegang te geven tot de ziekteverzekering. Juridisch-technisch is het mogelijk ook deze categorie voor de duur van de detentie op te nemen in de ziekteverzekering."Om een zicht te hebben op de concrete behoeften voor een gelijkwaardige gezondheidszorg, en om een raming te maken van de kosten, is het Riziv volgens Van Mol bereid een multidisciplinaire studie te financieren.Vrijdag leest u in Artsenkrant een interview met Francis Van Mol over de gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen.