"Realisme en hoop (over de kwade en goede natuur van de mens) met elkaar verenigen" is het opzet van Moreels. Twee woorden die ook bij de strijd tegen kanker toepasselijk zijn. Kan een kwaliteitsvolle gezondheidszorg realiteit blijven bij een verouderende populatie en een groeiend aantal chronische ziekten? Met meer en betere preventie kunnen we hoopvol blijven!

Grondige evaluatie van onze gezondheidsstelsels door EU.

Zijn de gezondheidsstelsels in de EU landen doeltreffend, toegankelijk en veerkrachtig? Dat onderzocht de Europese Commissie in nauwe samenwerking met o.a. de OESO en ze stelden per land een profiel op. In het globale rapport over deze 28 landenprofielen, staat een belangrijke bemerking over gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Slechts 3% van het gezondheidsbudget wordt besteed aan preventie. Dit terwijl de niet-overdraagbare ziekten - die vaak voorkomen kunnen worden - tot 80% van de kosten van de gezondheidszorg vertegenwoordigen.

Het Belgische rapport

België haalt met slechts 2.1% niet eens die luttele 3% voor preventie. Een beschamend laag cijfer!

Andere straffe stellingen uit het Belgische rapport :

  • "De gezondheidsuitgaven in België zijn in de laatste tien jaar gestaag gestegen en zijn hoger dan in de meeste EU-landen."
  • "Efficiëntie in ziekenhuiszorg is verbeterd, maar betere preventie (waarvoor m.n. de drie deelstaten verantwoordelijk zijn) en eerstelijnszorg vormen een uitdaging. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een sterke coördinatie tussen verschillende overheidsniveaus, gebaseerd op gemeenschappelijke doelen."
  • "Meer dan een kwart van de totale ziektelast is het gevolg van een ongezonde levenswijze met roken, alcoholgebruik, voedingsrisico's en te weinig lichaamsbeweging als grootste boosdoeners."
  • De kwaliteit van de kankerzorg in België is beter dan het EU gemiddelde. De kankersterfte zou echter nog verder kunnen worden teruggedrongen door betere preventie en vroegtijdige diagnose."

Waarom meer inzetten op preventie?

De cijfers van Globocan 2012 (voorspellingen over de kankerincidentie en -mortaliteit tegen 2035) zijn duidelijk: geen enkel land heeft voldoende financiële draagkracht om via behandelingen het probleem van kanker op te lossen.

Er is dringend nood aan een integrale benadering, waarbij er naast vooruitgang op vlak van behandelingen ook vooruitgang geboekt wordt bij preventie en vroegopsporing. Zonder betere primaire en secundaire preventie wordt onze gezondheidszorg (en dus ook de zorg voor kankerpatiënten) onbetaalbaar.

Nieuwe uitdagingen voor het IARC

Het IARC, International Agency for Research on Cancer, heeft jarenlang ingezet op de Europese Code tegen Kanker. Stichting tegen Kanker voert met Prolongitudine intensief campagne over deze 12 internationaal erkende preventietips uit de code.

Bij het IARC dringt het besef door dat er meer nodig is en dit best in een gecoördineerde aanpak. Veel vakgebieden komen immers bij elkaar voor een degelijk preventiebeleid: epidemiologie, public health, kankerregisters, klinische studies, huisartsgeneeskunde, gezondheidspsychologie, sociale wetenschappen, implementatiestrategieën, e-learning, ... Het is een gigantische uitdaging om alle relevante vakkennis uit die domeinen te bundelen: van de moleculaire tot de socio-economische oorzaken van kanker.

Net als het opzet van Moreels om realisme en hoop met elkaar te verenigen, vraagt de Stichting u om met realisme en hoop samen de strijd tegen kanker verder te zetten. Mijn beste wensen voor u voor het nieuwe jaar!

"Realisme en hoop (over de kwade en goede natuur van de mens) met elkaar verenigen" is het opzet van Moreels. Twee woorden die ook bij de strijd tegen kanker toepasselijk zijn. Kan een kwaliteitsvolle gezondheidszorg realiteit blijven bij een verouderende populatie en een groeiend aantal chronische ziekten? Met meer en betere preventie kunnen we hoopvol blijven!Grondige evaluatie van onze gezondheidsstelsels door EU.Zijn de gezondheidsstelsels in de EU landen doeltreffend, toegankelijk en veerkrachtig? Dat onderzocht de Europese Commissie in nauwe samenwerking met o.a. de OESO en ze stelden per land een profiel op. In het globale rapport over deze 28 landenprofielen, staat een belangrijke bemerking over gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Slechts 3% van het gezondheidsbudget wordt besteed aan preventie. Dit terwijl de niet-overdraagbare ziekten - die vaak voorkomen kunnen worden - tot 80% van de kosten van de gezondheidszorg vertegenwoordigen. Het Belgische rapportBelgië haalt met slechts 2.1% niet eens die luttele 3% voor preventie. Een beschamend laag cijfer! Andere straffe stellingen uit het Belgische rapport :Waarom meer inzetten op preventie?De cijfers van Globocan 2012 (voorspellingen over de kankerincidentie en -mortaliteit tegen 2035) zijn duidelijk: geen enkel land heeft voldoende financiële draagkracht om via behandelingen het probleem van kanker op te lossen.Er is dringend nood aan een integrale benadering, waarbij er naast vooruitgang op vlak van behandelingen ook vooruitgang geboekt wordt bij preventie en vroegopsporing. Zonder betere primaire en secundaire preventie wordt onze gezondheidszorg (en dus ook de zorg voor kankerpatiënten) onbetaalbaar.Nieuwe uitdagingen voor het IARC Het IARC, International Agency for Research on Cancer, heeft jarenlang ingezet op de Europese Code tegen Kanker. Stichting tegen Kanker voert met Prolongitudine intensief campagne over deze 12 internationaal erkende preventietips uit de code. Bij het IARC dringt het besef door dat er meer nodig is en dit best in een gecoördineerde aanpak. Veel vakgebieden komen immers bij elkaar voor een degelijk preventiebeleid: epidemiologie, public health, kankerregisters, klinische studies, huisartsgeneeskunde, gezondheidspsychologie, sociale wetenschappen, implementatiestrategieën, e-learning, ... Het is een gigantische uitdaging om alle relevante vakkennis uit die domeinen te bundelen: van de moleculaire tot de socio-economische oorzaken van kanker. Net als het opzet van Moreels om realisme en hoop met elkaar te verenigen, vraagt de Stichting u om met realisme en hoop samen de strijd tegen kanker verder te zetten. Mijn beste wensen voor u voor het nieuwe jaar!