...

Vorige maand ontstond er beroering toen bekend raakte dat ondertussen meer dan 2.000 Zuid-Amerikaanse kinderen in de VS gescheiden werden van hun ouders, en daarop gevangen werden genomen omdat ze illegaal in het land verblijven. Op beelden van de Amerikaanse overheid was te zien hoe sommige kinderen worden opgesloten in kooien. In dit artikel in The New York Times getuigen artsen uit publieke ziekenhuizen in de VS wat een uitdaging het is om deze kinderen adequate zorg te geven. Zo is er niemand in de buurt die hen kan inlichten over de medische voorgeschiedenis van deze kinderen. En dan zijn er nog de psychiatrische problemen. Eén arts getuigt: "Als kinderpsychiaters behandelen we doorgaans kinderen nadat het trauma voorbij is en ze zich in een veilige omgeving bevinden. Maar voor deze kinderen is het trauma nog volop bezig, ze weten niet waar hun ouders zijn en of alles OK is met hen."In juli vorig jaar kreeg voetballer Abdelhak Nouri tijdens een oefenduel tussen zijn club Ajax en Werder Bremen een hartaanval. Hij liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Bij de Nederlandse voetbalclub waren ze er tot voor kort van overtuigd dat Nouri de juiste zorgen had gekregen op het veld. Maar op basis van nieuwe informatie, blijkt dat niet het geval: de medische hulp was níet adequaat. Ajax neemt nu de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan op zich. Tijdens een persconferentie leest directeur Edwin van der Sar de bevindingen van twee cardiologen voor over de desbetreffende handelingen op het veld. De Britse NHS werkt met een systeem van videotolken. Maar sommige dove patiënten kunnen zich daar helemaal niet in vinden. Zij verkiezen om een diagnose of uitleg over een procedure te krijgen via een face-to-face-tolk. Lichaamstaal is belangrijk, zeggen ze, om informatie of nieuws te kunnen verwerken. Verschillende patiënten vertellen aan BBC over consultaties, ingrepen of medische gesprekken met videotolken die fout zijn gelopen. In veel gevallen is er zelfs geen tolk beschikbaar en moeten familie of kennissen ingeschakeld worden, met alle (negatieve) gevolgen van dien.Veel media-aandacht ging vorige maand naar de 'historische' ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore. In een kritisch artikel, opnieuw in The New York Times, schetsen journalisten de misdaden tegen de menselijkheid die de leider van Noord-Korea op zijn kerfstok heeft. Sinds 2010 moesten meer dan 80 landelijke ziekenhuizen in de VS hun deuren sluiten en honderden zijn met sluiten bedreigd. Miljoenen patiënten riskeren zonder ziekenhuis in hun directe omgeving te vallen. Voor de ziekenhuizen in de grote steden kunnen de sluitingen een instroom van patiënten tot gevolg hebben, met veel onbehandelde aandoeningen. Modern Healthcare onderzoekt.