...

Op 27 juni jl kwamen de acht ministers die in ons land bevoegd zijn over Volksgezondheid samen in een Interministeriële Conferentie. Naast over de twee genoemde onderwerpen, maakte ze ook afspraken inzake de eliminatie van mazelen en rubella, de cofinanciering van e-healthopleidingen, en een authenticatiemethode voor m-health.RampenplannenDe verschillende beleidsniveaus delen bevoegdheden over de noodplanning in ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen moeten beschikken over een plan om noodsituaties binnen en buiten het ziekenhuis te kunnen opvangen: van een stroompanne tot een terreuraanslag.Om een gezamenlijk beleid daarrond te stroomlijnen komt er een protocolakkoord. Dat moet uniformiteit tussen de noodplannen helpen bewerkstelligen. Ook komt er een draaiboek voor rampoefeningen.Een Risk Management Group zorgt voor verdere coördinatie waar nodig. Oudere projecten zoals het uniforme registratiesysteem voor slachtoffers lopen gewoon verder.Artikel 107Voorts keurde de IMC Volksgezondheid twee nieuwe 'netwerken artikel 107' goed: een in de regio Mechelen-Duffel en een in Luxemburg.De twee nieuwe projecten krijgen vanaf 1 juli dit jaar tot eind 2018 een financiering van 762.000 euro op jaarbasis.Het federale regeerakkoord stelt dat de geografische blinde vlekken moeten worden weggewerkt. De aandacht gaat nu naar de regio Waals-Brabant, waar nog geen GGZ-zorgcircuit voor volwassenen is opgezet.De IMC heeft het Federaal Kenniscentrum ook gevraagd een inventaris op te maken van de zorgbehoeften in de geestelijke gezondheidszorg op de verschillende niveaus. Dat is ten aanzien van de eerstelijnszorg, het mobiele, ambulante en residentiële aanbod.Verder maakten de Volksgezondheidministers afspraken over: