...

De gezondheidskloof tussen rijk en arm start ook in een land als België al voor de geboorte. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van professor Sara Willems (UGent) die onderzoek voert naar de link tussen sociale status en gezondheid. Vroeggeboorten en een laag geboortegewicht nemen toe naarmate het opleidingsniveau van de moeder daalt.Het diploma van de moeder heeft een indirecte invloed op het levensstart van haar baby. Dat vertaalt zich onder meer in het geboortegewicht van de zuigeling. Bij moeders met uitsluitend een diploma lager onderwijs, weegt 10% van de baby's minder dan 2,5 kilo. Zo'n 1,8% van de baby's weegt zelfs minder dan 1,5 kilo. Bij vrouwen met een hoger diploma komt dit maar half zo vaak voor. Slechts 5% van de pasgeborenen weegt hier onder de 2,5 kilo en 0,8% haalt de kaap van 1,5 kilo niet. Hetzelfde beeld tekent zich af bij de vroeggeboorten. Ruim 9% van de baby's van laag opgeleide mama's komt voor de 33ste week ter wereld. Bij vrouwen met een bachelor of master haalt 5,9% van de baby's de 33ste week niet. Alleen remgeldProfessor Sara Willems noemt de cijfers erg onrustwekkend met het oog op de verdere ontwikkeling van deze kinderen. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat de gezondheidskloof zich verder verdiept bij het opgroeien. Als kinderen van bij de geboorte al achterstand krijgen, zal dit deze kloof alleen maar verder doen toenemen. Verschillende oorzaken spelen een rol, zoals de ongezondere levensstijl die vaker voorkomt bij lager opgeleide vrouwen. Zij wonen ook meer in ongezonde woningen en maken minder gebruik van preventieve gezondheidszorg. Deze vrouwen frequenteren ook minder de prenatale raadplegingen.Professor Willems pleit voor maatregelen om de financiële drempel van doktersbezoeken verder te verlagen. "Het zou beter zijn als patiënten bij de arts alleen nog het remgeld moeten betalen. Nu geldt dat alleen voor de laagste sociale klassen", aldus professor Willems in De Morgen. Minister Onkelinx wimpelt het voorstel alvast af omdat ze vreest voor overconsumptie.