...

Dinsdag jongstleden stelde de kersverse staatssecretaris zijn beleidsnota 'privacy' voor in het parlement. Naar aanleiding daarvan had de krant De Morgen op dezelfde dag een interview met De Backer. De Open VLD-politicus zegt in De Morgen onder meer dat de overheid gezondheidsgegevens van burgers moet kunnen doorgeven of zelfs verkopen aan de farmaceutische industrie. "Een uitwisseling van gezondheidsgegevens die de mutualiteiten bijhouden -welke medicijnen mensen nemen, welke therapie ze volgen- met de farmaceutische sector moeten we bestuderen in de Privacy-commissie", aldus De Backer in De Morgen. Het geld dat daarvoor eventueel kan gevraagd worden, moet wel terugvloeien naar de patiënt. Maar ondertussen ontkent de staatssecretaris dat hij dit zou gezegd hebben en dat hij gezondheidsgegevens wil verkopen. "Dat is absoluut niet de bedoeling", aldus woordvoerster Lotte Van der Stockt. "Dat mag trouwens ook niet, da's illegaal. Wel zoeken we naar een kader om die gegevens ter beschikking te stellen. De patiënt zal alleszins altijd zijn toestemming moeten geven. Bovendien moeten de gegevens anoniem worden gemaakt." De woordvoerster verwijst ook naar een recent Oeso-rapport waarin de overheden aangemoedigd worden om gezondheidsgegevens beter te gebruiken. "Dit kan diagnoses verbeteren, de medicatie optimaliseren ... Daarvan wordt de patiënt uiteindelijk beter. De return kan een goedkopere medische zorg zijn of een meer gepersonaliseerde. En dus is behandeling ook efficiënter", stelt Van der Stockt.ToekomstpactVerder verwijst de woordvoerster naar het Toekomstpact dat minister De Block een jaar geleden afsloot met de farma-industrie. Daarin staat dat men zal onderzoeken hoe de industrie voor wetenschappelijke epidemiologische onderzoeksdoeleinden toegang kan krijgen tot geanonimiseerde data over het geneesmiddelengebruik. Verder is er de mogelijkheid tot het gebruik van databanken -Farmanet, de permanente steekproef van het IMA...- in functie van gegevensverzameling. Dit laatste bijvoorbeeld in het kader van een terugbetalingsprocedure en nadat de gegevens onomkeerbaar anoniem gemaakt zijn. Het gaat dan enkel over gegevens op basis van een specifieke informatiebehoefte, aldus nog het Toekomstpact. Hiervoor geldt dan ook bij iedere aanvraag een protocol. Een 'trusted third party' gaat na of met de beschikbare gegevens op de gestelde vraag een pertinent antwoord kan worden geboden. Het toekomstpact vermeldt nog dat "erover zal gewaakt worden dat deze aanvragen snel en aan kostprijs worden afgehandeld."