...

Daarmee zouden 23 miljoen extra gezondheidsprofessionals ingezet kunnen worden en meer dan 415.000 zorgfaciliteiten bijgebouwd kunnen worden, waarvan 91% bestemd zou zijn voor eerstelijnszorg.De investeringen kunnen volgens de WHO 97 miljoen voortijdige sterfgevallen voorkomen, waaronder de dood van 50 miljoen kinderen die anders dood worden geboren of voor hun vijfde verjaardag overlijden. Met de investeringen zouden ook 20 miljoen sterfgevallen door hart- en vaatziekten, diabetes en kanker voorkomen kunnen worden. In veel landen zou de levensverwachting met bijna 8,5 jaar toenemen. Om dit te kunnen realiseren zouden de armste 32 staten hiervoor jaarlijks echter 47 miljard euro tekort komen. De onderzoekers analyseerden 67 landen met een laag of gemiddeld inkomen. De WHO tekende ook een 'progressief' scenario uit. Volgens dit scenario zouden de WHO-lidstaten tegen 2030 2/3 van de gezondheidsdoelstellingen realiseren. De jaarlijkse meerkost tot 2030 komt neer op 94 miljard euro, 37 euro per persoon.