...

Op die website kunnen zorgverleners de status van de diensten checken. Incidenten worden gerapporteerd. De bron van eventuele storingen wordt vermeld en het effect dat dat had op de diensten.Gebruikers kunnen in een kalender tevens geplande interventies in het systeem nagaan, telkens met het verwachte effect op de dienstverlening.De systemen worden geregeld geupdated. Die interventies zijn maandelijks gepland in het weekend - 's nachts of op zondag. Meestal wordt er geen effect verwacht op de dienstverlening, maar op 18 november zouden de diensten op zondag van 10 tot 10.30 u. buiten gebruik zijn.De website beschrijft ook de noodprocedures voor huisartsen en apothekers. Dat gaat vooral over het zich aanmelden met het wachtwoord van het eHealth-certificaat, wanneer de normale authenticatieprocedure met het eID niet lukt. Dat wachtwoord houdt men dus beter ergens bij de hand. De site bevat ook een koppeling naar het dashboard van de MyCarenet-diensten.Wie op twitter @ehealthplatform volgt, krijgt realtime tweets over eventuele storingen.