...

Op de RTBf-radio wees Vercruysse er eerder deze week op dat wegens de gemiddelde leeftijd van de huisartsen - iets meer dan 50 - er ongetwijfeld een nog groter tekort dreigt. De instroom is bovendien niet gegarandeerd. De numerus clausus afschaffen is volgens hem geen oplossing, want dat betekent nog niet dat er dan meer studenten voor de huisartsgeneeskunde zullen opteren.Burn-out dreigtDat de vervrouwelijking het tekort in de hand werkt, klopt niet echt, vindt Vercruysse. In het verleden was dat misschien wel het geval, maar nu bestaan er niet meer zo'n grote verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen, stelt hij.Ondanks het tekort zullen de huisartsen hun werklast verhogen om de zorgtoegankelijkheid te vrijwaren, denkt de Kringraadvoorzitter. "De vraag is dan ook niet of de schaarste de gezondheid van de bevolking in het gedrang brengt, maar wel die van de huisartsen die in een huisartsarme zone aan de slag zijn. Voor hen dreigt burn-out. Sommigen worden ziek of kappen ermee."Volwaardig specialisme De huisartsgeneeskunde wordt steeds complexer, gaat Vercruysse verder. "We dragen steeds meer verantwoordelijkheid. Wat we al dan niet aan de universiteit hebben geleerd toepassen op maat van de patit wordt een groeiende uitdaging."Wat is dan de oplossing? De huisartsgeneeskunde erkennen als een volwaardig specialisme en ze niet langer beschouwen als een stapje terug voor wie niet goed genoeg is om specialist te worden. "Vestigingspremies zijn geen wondermiddel. Ze helpen wel, maar geven niet de doorslag."