...

Zoals gebruikelijk zijn de GDA een organisatie van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (Karva), in samenwerking met de UA. Het voorzittersduo, traditiegetrouw een huisarts en een specialist, licht toe. "We hebben noodgedwongen geopteerd voor een hybride vorm", zegt prof. Lieve Peremans (huisarts en docente aan de UA). "Dat betekent dat er live publiek zal zijn in het auditorium - volgens de huidige richtlijnen zijn er dat maximaal 40, maar dat kan nog veranderen als we naar code geel zouden gaan. Daarnaast zijn alle sessie online te volgen." De keuze voor het thema ouderenzorg spruit voort uit de activiteiten van het geriatrisch platform Antwerpen, dat al een hele tijd werkt rond de visie en het beleid aangaande die problematiek. Prof. Anne-Marie De Cock (geriater in ZNA en eveneens docente aan de UA): "Een aantal aspecten zijn daarbij van belang. Ten eerste willen ouderen uiteraard gezond ouder worden. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor gezonde zorg naar het personeel. Met als einddoel een gezond zorgsysteem voor gezonde ouderen. Je kan de woorden in het thema dus onderling van plaats verwisselen." "Wegens covid-19 hebben we het oorspronkelijke programma nog danig bijgeschaafd", vervolgt prof. Peremans. "Het aparte minisymposium daarover hebben we toegevoegd omdat die thema's belangrijker bleken dan wat we initieel hadden gepland. Enkele buitenlandse sprekers hebben we moeten afzeggen, en ook qua onderwerpen hebben we op een bepaald moment knopen moeten doorhakken, want niet alles leent zich voor een hybride vorm." "Tijdens de openingssessie op donderdagavond krijgen we een algemeen overzicht van de thematiek van de GDA, met voordrachten van de meest interessante sprekers uit ons land, die vanuit hun eigen eigen kennis, werkomgeving en onderzoekssetting weten wat er leeft en waar we moeten naar streven in de toekomst", licht prof. De Cock toe. Het gaat dan meer bepaald over een goede juridische regeling, een toekomstvisie op de ouderenzorg in Vlaanderen en een uiteenzetting over werkbare zorgstructuren. Op vrijdagvoormiddag gaat een Engelstalige plenaire sessie van start waar studenten van de EMSA bij aansluiten. Na een brede inleiding over de vergrijzing en de implicaties ervan voor de zorg, komt sarcopenie aan bod, gevolgd door een blik op interdisciplinaire samenwerking 'out of the box', met name de integratie van een verpleegkundig specialist op de dienst geriatrie. Verder staan vrijdag onder de noemer 'complexe therapeutische beslissingen in de ouderenzorg' enkele thema's op het programma die voer kunnen vormen voor discussie. Lieve Peremans: "Een cardioloog zei me ooit dat zijn eenheid eigenlijk meer een geriatrische afdeling werd, met 85-plussers die nog hartkleppen ingeplant krijgen. De vraag is inderdaad hoe ver je daarin kan gaan." Idem voor immunotherapie en transplantatie. "We zien dit als een kritische sessie waarin we stilstaan bij de beslissingen die we nemen: zijn die nog gezond voor onze ouderen? Het komt erop aan een balans te maken tussen levenskwaliteit en verlenging van het leven." Via een chatbox kunnen deelnemers van thuis uit vragen doorspelen aan de sprekers. De parallelsessie over covid-19 die vrijdagnamiddag plaatsvindt, is zoals gezegd een aanpassing aan het initiële programma. "En met de tweede golf zijn die thema's eigenlijk nog actueler geworden", stipt prof. De Cock aan. "We bekijken hoe de zorginstanties met covid en de nieuwe organisatie zijn omgegaan. Wat hebben huisartsen en ziekenhuizen geleerd en wat zijn nieuwe inzichten en gewoontes die we ook na covid nog kunnen blijven toepassen. Zodat de coronacrisis met alle angst en onzekerheid die ermee gepaard gaat, toch een opportuniteit biedt om de zorg voor onze ouderen te verbeteren. Denk dan aan bezoekregeling, inzet van technologie en dergelijke. Dat alles bekijken we vanuit het standpunt van de mensen op de vloer." Prof. Peremans: "Belangrijk in de eerste lijn maar ook in de ziekenhuizen is verder de vraag hoe we de zorg voor onze chronische patiënten parallel met covid-19 blijven organiseren. Er was nu veel collateral dammage bij mensen die geen covid hadden, maar niet toegankelijk waren voor de reguliere zorg. De CRA's in de woonzorgcentra werden overrompeld en wilden die zorg wel overnemen, maar ze konden het gewoon niet." Na de middag op vrijdag worden enkele medische thema's aangesneden die ook voor verpleegkundigen uiterst interessant zijn: wondzorg, gehoorverlies, patient-centered care voor demente patiënten en ondervoeding.Als afsluiter van de GDA is er op zaterdagvoormiddag een sessie over ethisch-maatschappelijke thema's bij ouderen, gemodereerd door de twee voorzitsters. Prof. De Cock: "We laten een aantal mensen aan het woord over vragen die bij ouderen veel aan bod komen: rijvaardigheid, seksualiteit, middelengebruik. En ook twee toch wel enigszins moeilijke onderwerpen, zijnde ouderenmisbehandeling en beslissingen rond levenseinde, ook in tijden van corona. Zaken waar elkeen wel eens mee struggelt in de praktijk - niet alleen huisartsen en geriaters - en waarop een breeddenkende en kritische visie gebracht wordt." Inschrijven voor de Geneeskundige Dagen Antwerpen van 10 tot 12 september kan via www.karva.be/geneeskundige-dagen-2020/. Daar kan u ook het volledige programma bekijken.