...

Op 16 november aanstaande vindt aan de VUB het tweede congres plaats over 'lifestyle as medicine' (LifeMe) een organisatie van academici, artsen en patiënten. Ook het 'European Lifestyle Medicine Congress' is volgende week aan zijn tweede editie toe. En in Nederland beloofde minister Bruno Bruins van Medische Zorg één miljoen euro uit te trekken voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde, nadat meer dan 2.000 artsen het 'Manifest voor Leefstijlgeneeskunde' ondertekenden.Onderzoek toont aan dat een verandering in levensstijl veel chronische ziekten kan voorkomen en zelfs genezen, dixit auteur Reginald Deschepper. In 'Je levensstijl als medicijn' zet de medisch antropoloog, een van de initiatiefnemers achter de vzw LifeMe (zie boven), de zeven pijlers van leefstijlgeneeskunde op een rij. Met name: minder stress, meer bewegen, een gezonde voeding, sociale steun, voldoende slaap, een positieve mindset en een gezonde omgeving. Aan de hand van adviezen en praktische tips leert de lezer hoe deze principes het risico op chronische ziekten als diabetes, stressgerelateerde aandoeningen, hart- en vaatziekten, MS en huidziekten (drastisch) kunnen verlagen.Met dit boek springt Deschepper op de kar van een steeds bekender wordende beweging binnen de geneeskunde. Tevens geeft hij een aanzet tot de verheldering en concretisering van een concept dat in bepaalde (media)contexten nog te vrijblijvend gebruikt wordt.