...

De Amerikaanse onderzoekers die hun voorlopige resultaten gepresenteerd hebben op de jaarlijkse vergadering van de American Society for Microbiology, gaan ervan uit dat er sprake is van een oorzakelijk en niet louter van een associatief verband. Ze roepen de American Heart Association op hiermee rekening te houden in haar aanbevelingen. De auteurs van het onderzoek besmetten muizen oraal met vier soorten bacteriën waarvan bekend is dat ze een tandvleesaandoening uitlokken en zich tot in het hart en de aorta kunnen verspreiden. Ze stelden vast dat die bacteriën de cholesterolspiegel en het ontstekingsniveau verhoogden, twee risicofactoren voor hartaandoeningen. De verklaring van de wetenschappers luidt dat micro-organismen in de mond via het tandvlees in de bloedsomloop kunnen terechtkomen, zich op de wanden van de bloedvaten vermenigvuldigen en plaques kunnen vormen die de vaten verstoppen. Ze zeggen ervan overtuigd te zijn dat hun ontdekking een invloed kan hebben op de wijze waarop hartziekten worden gediagnosticeerd en behandeld. (referentie: News Release van de American Society for Microbiology, via EurekAlert, 18 mei 2014)