...

Wij zijn op zoek naar artsen die een persoonlijke ervaring willen delen over:-rouw en verlies -ziekte-stoppen als arts-mentale kwetsbaarheid-agressie van patiënten-ongeval.Door verhalen over kwetsbaarheid en weerbaarheid of veerkracht te brengen willen we ons lezerspubliek in de brede zin van het woord ondersteunen. Voor de arts-interviewee is deze kans tot gesprek vaak een gelegenheid om iets onder de aandacht te brengen, en/of zijn hart te luchten wetende dat zijn verhaal herkend zal worden door veel collega's. De lezer die zich in een verhaal herkent kan daaruit eventueel steun putten voor zijn eigen situatie. Sowieso gaan we ervan uit dat uit elk verhaal, elke ervaring, 'goed' of 'slecht', iets te leren valt.Ook voor ons als redactie overigens, zodat we nog beter weten welke thema's met betrekking tot welzijn van belang zijn voor u.