Aangenomen wordt dat 40% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan risicofactoren die kunnen worden aangepakt door gedrags- en levensstijlveranderingen. Doeltreffende preventie en een betere en gezondere leefomgeving zouden het jaarlijks aantal kankergevallen in België op die manier met bijna 28.000 kunnen verminderen, stelt Stichting tegen Kanker in een persbericht.

Maar er is nog meer onderzoek nodig naar hoe dat precies kan.

Bij primaire preventie is bv. meer onderzoek nodig dat erop gericht is om het effect van risicofactoren te verminderen zoals roken, alcohol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding, onvoldoende vaccinatie, blootstelling aan UV-stralen, enz.

Bij secundaire preventie zou dan weer moeten worden onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe screening kan worden ontwikkeld voor mensen die aan bijzondere risico's zijn blootgesteld (zoals screening op longkanker bij rokers).

Veel onderzoekers beschikken echter niet over de financiële middelen om dergelijk onderzoek grondig uit te rollen, stelt de Stichting.

Daarom trekt ze 2 miljoen euro uit voor "de meest veelbelovende onderzoeksprojecten" op het gebied van preventie. Het bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten, variërend van 100 tot 250.000 euro, over een periode van 1 tot 2 jaar.

De projectoproep werd eerder deze week geopend. De aanvragen moeten ten laatste binnen zijn op 14 februari 2022.

Aangenomen wordt dat 40% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan risicofactoren die kunnen worden aangepakt door gedrags- en levensstijlveranderingen. Doeltreffende preventie en een betere en gezondere leefomgeving zouden het jaarlijks aantal kankergevallen in België op die manier met bijna 28.000 kunnen verminderen, stelt Stichting tegen Kanker in een persbericht.Maar er is nog meer onderzoek nodig naar hoe dat precies kan.Bij primaire preventie is bv. meer onderzoek nodig dat erop gericht is om het effect van risicofactoren te verminderen zoals roken, alcohol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding, onvoldoende vaccinatie, blootstelling aan UV-stralen, enz.Bij secundaire preventie zou dan weer moeten worden onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe screening kan worden ontwikkeld voor mensen die aan bijzondere risico's zijn blootgesteld (zoals screening op longkanker bij rokers).Veel onderzoekers beschikken echter niet over de financiële middelen om dergelijk onderzoek grondig uit te rollen, stelt de Stichting.Daarom trekt ze 2 miljoen euro uit voor "de meest veelbelovende onderzoeksprojecten" op het gebied van preventie. Het bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten, variërend van 100 tot 250.000 euro, over een periode van 1 tot 2 jaar. De projectoproep werd eerder deze week geopend. De aanvragen moeten ten laatste binnen zijn op 14 februari 2022.