...

De taken van een medisch secretaresse - brieven tikken en telefoons beantwoorden - hebben nog weinig te maken met de jobinhoud van een medical management assistant vandaag, zegt Nash Vlachos, opleidingshoofd Office Management aan de Hogeschool PXL: "De administratie van een huisartsenpraktijk is tegenwoordig een stuk complexer." En omdat (groeps)praktijken steeds groter worden, worden er ook meer organisatorische vaardigheden gevraagd van een MMA. Die is overigens meestal een vrouw, al doen de hogescholen hun best om meer mannelijke studenten aan te trekken. Vooral groepspraktijken schakelen een MMA in, voor solo-artsen is het allicht financieel minder evident, al is er tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk vanuit het Impulsfonds voor Huisartsgeneeskunde.ConflictbeheersingNele Michels, lector medische vorming en stagecoördinator binnen de opleiding medical management assistant van de Artesis Plantijn Hogeschool noemt een MMA een office manager, maar dan één met een medische basiskennsis: " Ze weten wat het betekent om in een steriele omgeving te werken, ze kennen het medische instrumentarium, weten waar ze het moeten bestellen, hoe ze het moeten steriliseren. Of ze kunnen een voorschrift ontcijferen dat de apotheker niet kan lezen (lacht)." Mark De Maesschalck doceert anatomie en fysiologie aan toekomstige MMA's: "Door die achtergrond kan een MMA patiënten doorsturen naar de juiste arts; ze weten welke zorg, welke hulpverleners en welke documenten nodig zijn bij de meest courante pathologieën. Ze kunnen ook inschatten welke consultaties niet kunnen wachten."Check-up Administratie blijft een belangrijk deel van het takenpakket van de MMA: patiëntendossiers beheren, afspraken maken, facturen opstellen, verslagen maken... Hanne Moons, curriculumvoorzitter aan de PXL Hogeschool: "De studenten leren bijvoorbeeld welke documenten in orde moeten worden gemaakt wanneer een patiënt langere tijd werkonbekwaam is, ze hebben inzicht in de financieringssystemen van het riziv, ze kennen de zorgpaden voor chronische aandoeningen, hebben kennis van medische registratie en codering." Een MMA neemt daarnaast ook logistieke taken op zich: reserveringen en bestellingen, consultatieruimte nakijken of voorbereiden. Daarbij moet ze proactief zijn, zegt Nele Michels: "Meedenken met de arts. Een voorbeeldje: denk aan het apart leggen van publicaties waarvan ze weet dat ze relevant zijn voor haar werkgever."Knelpuntberoep Wat maakt iemand tot een goede MMA? Lara Derycke: "Een MMA moet voldoende assertief zijn, om haar mannetje te kunnen staan tegenover soms veeleisende patiënten. Ze moet om kunnen gaan met onverwachte situaties, van aanpakken weten en zelf haar takenpakket kunnen organiseren." En hoe vind je zo'n witte raaf? Vrijwel alle scholen houden een vacaturedatabank bij. "We merken ook dat goede stagiairs vaak een job aangeboden krijgen op hun stageplaats", zegt Nele Michels. MMA blijkt een knelpuntberoep: volgens Nash Vlachos overstijgt het aantal aanvragen het aanbod: "Studenten zijn in ieder geval meteen inzetbaar als ze van de schoolbanken komen, het is niet nodig om nog veel tijd te investeren in opleiding, op eventueel een opleiding in het softwarepakket na."Stage: een win-winsituatie Studenten medical management assistant doorlopen verschillende stages. Nele Michels: "Een grote belasting is dat niet voor de huisarts waar de stage plaatsvindt. We verwachten wel dat de student feedback krijgt en het is altijd handig als er een administratieve kracht is die hem of haar een beetje wegwijs kan maken. Onze studenten worden door ons ook goed opgevolgd tijdens hun stage. Ze krijgen een lijst mee van taken die ze kunnen uitvoeren." Uit een bevraging van enkele jaren geleden bleek dat 73% van de afgestudeerden een job kreeg aangeboden op de stageplaats, zegt Nash Vlachos: "Het is vaak een manier om een goede kandidaat te vinden." Maar dat is niet de hoofdreden om stagiairs aan te nemen, meent Mark De Maesschalck: "We dragen onze jarenlange ervaring graag over. En we zijn ervan overtuigd dat het een winwinsituatie is: ook iemand die aan het leren is, brengt expertise mee."Het volledige artikel kan u lezen in Artsenkrant n°2453, rubriek Praktijk.