...

Er werden 26.357 mannen gevolgd in de Health Professionals Follow-up Study (1986-2006), 48.709 vrouwen in de Nurses' Health Study (1986-2006) en 74.077 vrouwen in de Nurses' Health Study II (1991-2007). De auteurs komen tot het besluit dat een verhoging van de consumptie van rood vlees in de tijd gepaard gaat met een verhoogd risico op type 2-diabetes nadien. Dit verband hangt gedeeltelijk samen met het lichaamsgewicht. "Onze resultaten leveren opnieuw het bewijs dat een beperking van de consumptie van rood vlees in de tijd gunstig is voor de preventie van type 2-diabetes", stellen de auteurs. (referentie: Pan A et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.6633)