...

Dat blijkt uit een bevraging van de Nederlandse beroepsverenigingen V&VN (Verzorgenden en Verpleegkundigenen) de Federatie Medisch Specialisten, die ingevuld werd door ruim zevenduizend Nederlandse zorgprofessionals, waaronder specialisten en huisartsen (in opleiding), (thuis)verpleegkundigen en verzorgenden. Van de respondenten geeft 78% aan dat zij COVID-zorg hebben geleverd.De bevraging peilt voor het overgrote deel naar de impact van de coronacrisis op het (mentale) welzijn van de zorgprofessionals. Een vijfde van alle respondenten is uitgevallen door hun fysieke en mentale klachten, in de helft van de gevallen voor langere tijd. Een groot aantal van de respondenten ervaart nog steeds mentale en fysieke klachten. De zorgprofessionals kregen ook de vraag wat zij vinden dat nodig is om nu te herstellen.Bij 26% van de respondenten is sinds maart 2020 gepland verlof of vrije dagen ingetrokken. Daarvan heeft 67% dit nog niet kunnen inhalen. Op de vraag wat zorgprofessionals nu nodig hebben om te herstellen, geeft dan ook 34% aan dat ze vakantie nodig hebben. 43% geeft 'Herstel privé/werkbalans' aan, 30% wil graag andere taken oppakken zoals opleiden, en 35% geeft 'Werklast verlaging door collega's erbij' aan.HerstelplanDe input uit de enquête dient onder meer voor het opstellen van een 'nationaal herstelplan' voor zorgmedewerkers, waartoe de beroepsverenigingen het initiatief nemen. Ze hopen dat de overheid en verzekeraars bij hun plan zullen aansluiten. "Door de lengte en intensiteit van de coronacrisis is er roofbouw gepleegd. Er moet tijd komen om grondig te herstellen", klinkt het bij de V&VN-voorzitter. Vertrouwen en ruimteNa analyse van de resultaten noteren de initiatiefnemers van de enquête alvast dat de Nederlandse zorgprofessionals meer zeggenschap willen over hun werk. "De zorgprofessionals merkten dat het vertrouwen en de ruimte die ze hebben gekregen tijdens de coronacrisis het werk aantrekkelijker maakte. Toen konden we het zelf organiseren en dat gaf een extra drive en saamhorigheid", aldus voorzitter van de Nederlandse specialisten Peter Paul van Benthem.Verpleegkundigen willen meer inspraak op de werkvloer in het algemeen (22%) en specialisten willen vooral meer betrokken zijn bij de organisatie van de inhaalzorg (41,4%), zo is te lezen in het persbericht van V&VN.