...

En die vier maanden was één van de redenen waarom de gevangenisartsen aan het staken gingen. Daarnaast ontbreekt het de gevangenisartsen ook aan een arbeidsovereenkomst en een vergoeding voor hun wachtdiensten.Gesprekken tussen het kabinet van Justitie en de vzw IMAS, die de medische zorgverleners in het gevangeniswezen groepeert, hebben er nu toe geleid dat besproken werd binnen de twee maanden te betalen. Het IMAS moet over dit punt nu wel nog overleggen met haar achterban. En ondertussen wordt er verder gepraat, maar gaat ook de staking van de gevangenisartsen onverminderd verder.