De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid met daarin alle excellenties van volksgezondheid besliste op 21 april na veel getouwtrek dat het gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd moest worden. Dat gold ook voor circa 2.000 gedetineerden met onderliggende aandoeningen en voor de plus-65-jarigen. Maar de vaccinatie van de overige 8.000 gevangenen moest wachten tot begin juni en zou gebeuren, samen met de algemene bevolking.

Niets gebeurd

Met die gang van zaken gaan de artsen van de Commissies van Toezicht niet akkoord. Volgens dokter Jan Docx, gevangenisarts in Antwerpen, is er ondanks de Interministeriële Conferentie, in Antwerpen trouwens nog niets gebeurd. "De vaccinatie," aldus Docx, "komt de volgende week op gang. Het merendeel van de penitentiaire beambten moet naar Merksplas(!). Daarvoor krijgen ze een dag verlof en ze moeten vervangen worden. In Antwerpen is bij mijn weten geen enkele gedetineerde gevaccineerd." Dokter Docx wijst erop dat een mobiel vaccinatieteam de klus nochtans op een dag zou kunnen klaren.

Kwetsbare populatie

De gevangenisartsen pleiten ervoor om de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad te volgen. In adviezen van februari en april stelde de Gezondheidsraad dat gedetineerden een 'kwetsbare populatie' zijn en dus op 'ethische en maatschappelijke basis' prioriteit moeten krijgen.

In de vaccinatiestrategie hebben gevangenen volgens de Hoge Raad een hoger prioriteitsniveau dan essentiële functies en de algemene bevolking.

Internationale veroordelingen

Dat is des temeer nodig, zo stellen de gevangenisartsen, daar er nog steeds ernstige structurele problemen zijn -overbevolking, vervallen infrastructuur, opsluiting van geesteszieken... in onze gevangenissen. "Dat leverde België al talrijke internationale veroordelingen op," zo luidt het. "De covid-pandemie heeft dan ook dramatische gevolgen. Extern bezoek wordt geschrapt, advocaten hebben slechts beperkte toegang, de wandeling op de binnenplaats wordt beperkt enz."

Ook het personeel wordt niet gespaard. "Het ziekteverzuim bereikt recordhoogten en door de onvrede volgen stakingen elkaar op. Dit beperkt de interne en externe mobiliteit nog meer," stellen de artsen.

Epidemische haarden

Het verklaart waarom in de overbevolkte gemeenschappen epidemische haarden uitbreken -in Namen, Sint-Gillis, Vorst, Gent, Dendermonde, Hasselt, Antwerpen... Ze zijn slechts met de grootste moeite beheersbaar en leiden ertoe dat een groot aantal gedetineerden strikt wordt opgesloten.

Om hun standpunt kracht bij te zetten, verwijzen de gevangenisartsen tot slot ook naar de internationale medische literatuur. BMJ, NEJM, JAMA stellen duidelijk dat gedetineerden prioritair gevaccineerd moeten worden omwille van het hoge besmettingsrisico en de daaraan verbonden ethische overwegingen.

Ondertekenaars

Om al die redenen vragen de artsen verbonden aan de Commissies van Toezicht om de vaccinatie uit te breiden tot alle gedetineerden in België.

Het manifest is ondertekend door volgende artsen:

Jan Dockx, gevangenis van Antwerpen

Firmin De Brandt en André De Landtsheer, gevangenis van Dendermonde

Louis Thienpont, gevangenis van Gent

Frank Douchy, gevangenis van Oudenaarde

Jean Roovers, gevangenis van Turnhout

Christel Fontaine, gevangenis van Foret

Marie-Laurence Lambert, prison de Saint-Gilles

Alain Devaux en Dr. Christian Moulart, prison de Forest-Berkendael

Catherine Lucet, prison de Mons

Armand Lequeux, prison de Nivelles

Jacques Daele, prison de Paifve

Eric Alardeau, prison d,Arlon

Francis Leclercq, prison de Jamioulx

Paul Massion, prison de Lantin

Francois Endrenyi, prison de Tournai

Thierry Biset, prison de Namur

Luc Vuylsteke, prison de Leuze

Jean-Paul Michaux, prison d,Andenne

Hélène Saintmar, prison de Marche

Christine Biermé, prison de Saint-Hubert (jusque 2020)

Yves de Locht, Comité Central de Surveillance Pénitentiaire.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid met daarin alle excellenties van volksgezondheid besliste op 21 april na veel getouwtrek dat het gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd moest worden. Dat gold ook voor circa 2.000 gedetineerden met onderliggende aandoeningen en voor de plus-65-jarigen. Maar de vaccinatie van de overige 8.000 gevangenen moest wachten tot begin juni en zou gebeuren, samen met de algemene bevolking.Met die gang van zaken gaan de artsen van de Commissies van Toezicht niet akkoord. Volgens dokter Jan Docx, gevangenisarts in Antwerpen, is er ondanks de Interministeriële Conferentie, in Antwerpen trouwens nog niets gebeurd. "De vaccinatie," aldus Docx, "komt de volgende week op gang. Het merendeel van de penitentiaire beambten moet naar Merksplas(!). Daarvoor krijgen ze een dag verlof en ze moeten vervangen worden. In Antwerpen is bij mijn weten geen enkele gedetineerde gevaccineerd." Dokter Docx wijst erop dat een mobiel vaccinatieteam de klus nochtans op een dag zou kunnen klaren.De gevangenisartsen pleiten ervoor om de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad te volgen. In adviezen van februari en april stelde de Gezondheidsraad dat gedetineerden een 'kwetsbare populatie' zijn en dus op 'ethische en maatschappelijke basis' prioriteit moeten krijgen. In de vaccinatiestrategie hebben gevangenen volgens de Hoge Raad een hoger prioriteitsniveau dan essentiële functies en de algemene bevolking.Dat is des temeer nodig, zo stellen de gevangenisartsen, daar er nog steeds ernstige structurele problemen zijn -overbevolking, vervallen infrastructuur, opsluiting van geesteszieken... in onze gevangenissen. "Dat leverde België al talrijke internationale veroordelingen op," zo luidt het. "De covid-pandemie heeft dan ook dramatische gevolgen. Extern bezoek wordt geschrapt, advocaten hebben slechts beperkte toegang, de wandeling op de binnenplaats wordt beperkt enz."Ook het personeel wordt niet gespaard. "Het ziekteverzuim bereikt recordhoogten en door de onvrede volgen stakingen elkaar op. Dit beperkt de interne en externe mobiliteit nog meer," stellen de artsen.Het verklaart waarom in de overbevolkte gemeenschappen epidemische haarden uitbreken -in Namen, Sint-Gillis, Vorst, Gent, Dendermonde, Hasselt, Antwerpen... Ze zijn slechts met de grootste moeite beheersbaar en leiden ertoe dat een groot aantal gedetineerden strikt wordt opgesloten. Om hun standpunt kracht bij te zetten, verwijzen de gevangenisartsen tot slot ook naar de internationale medische literatuur. BMJ, NEJM, JAMA stellen duidelijk dat gedetineerden prioritair gevaccineerd moeten worden omwille van het hoge besmettingsrisico en de daaraan verbonden ethische overwegingen. Om al die redenen vragen de artsen verbonden aan de Commissies van Toezicht om de vaccinatie uit te breiden tot alle gedetineerden in België. Het manifest is ondertekend door volgende artsen: Jan Dockx, gevangenis van AntwerpenFirmin De Brandt en André De Landtsheer, gevangenis van DendermondeLouis Thienpont, gevangenis van GentFrank Douchy, gevangenis van Oudenaarde Jean Roovers, gevangenis van TurnhoutChristel Fontaine, gevangenis van ForetMarie-Laurence Lambert, prison de Saint-GillesAlain Devaux en Dr. Christian Moulart, prison de Forest-BerkendaelCatherine Lucet, prison de MonsArmand Lequeux, prison de NivellesJacques Daele, prison de PaifveEric Alardeau, prison d,ArlonFrancis Leclercq, prison de JamioulxPaul Massion, prison de LantinFrancois Endrenyi, prison de TournaiThierry Biset, prison de NamurLuc Vuylsteke, prison de LeuzeJean-Paul Michaux, prison d,AndenneHélène Saintmar, prison de MarcheChristine Biermé, prison de Saint-Hubert (jusque 2020)Yves de Locht, Comité Central de Surveillance Pénitentiaire.