...

De gevangenisartsen vragen dat hun onbetaalde prestaties voor de maanden november, december en januari onmiddellijk worden uitbetaald.Ook vragen ze een overeenkomst met Justitie af te sluiten, die toeziet op de technische en financiële onafhankelijkheid van artsen in de penitentiaire sector en op de bemiddeling van de Orde van Geneesheren voor de wachtdiensten van artsen in gevangenissen.De dokters weigeren al wacht- en weekenddiensten te doen, nadat hun beschikbaarheidshonorarium voor de wachtdiensten werd geschrapt. Gedetineerden moeten dan beroep doen op spoeddiensten of de lokale wachtdienst.