...

De staking van de gevangenisartsen ging van start op 3 maart. "Wel blijft een minimum dienstverlening in de gevangenissen gegarandeerd", zegt Margaux Donckier, woordvoerder van Justitieminister Turtelboom. "En ondertussen is de staking niet algemeen meer. Heel wat gevangenisartsen zijn gewoon terug aan de slag gegaan."BetalingsachterstandHet zijn een waslijst problemen die de artsen aan het staken zetten.Vooreerst is er de betalingsachterstand. Die bedraagt momenteel vier maanden. "De minister stelt voor die betalingsachterstand terug te brengen van vier naar drie maanden", zegt Margaux Donckier. "En dat is dan nog een pak vlugger dan het Riziv, die pas terugstort na zes maanden. Ondertussen zijn de maanden november en december al betaald."De artsen beraden zich nog over het voorstel en zullen hun standpunt vrijdag terugkoppelen aan de minister.Een tweede probleem voor de actievoeders is het ontbreken van een degelijk contract met Justitie. Dr. Ann Chapelle van de vzw IMAS: "Oudere collega's hebben lang geleden één velletje papier gekregen, met een vage overeenkomst. Maar de meesten hebben niets op papier staan. We hebben zelf een contract opgemaakt en voorgelegd aan de FOD Justitie. ""Ook het arbeidscontract zal vrijdag worden besproken. We hebben een (compromis)ontwerp van een arbeidscontract voorgelegd en wachten op een reactie van het IMAS", legt Donckier uit.WachtvergoedingEen derde probleem is de afschaffing van de disponibiliteitsvergoeding of wachtvergoeding. De gevangenisartsen voeren hier al maanden actie tegen, door niet langer wachtdiensten in te vullen. "Over dit dossier zal volgende week voort worden gepraat. We hopen ook hier zo snel mogelijk een doorbraak in te hebben", aldus Margaux Donckier.Over de twee eerste voorstellen worden dus vrijdag knopen doorgehakt. Dr. Ann Chapelle van IMAS: "We zijn woensdagavond begonnen met onze achterban te raadplegen. Maar omdat de gevangenisartsen verspreid zitten over heel het land, vergt deze consultatie toch wat tijd. Maar we zullen vrijdag met een gemeenschappelijk standpunt naar de minister stappen."