...

De getuigenissen van drie controleartsen over de werkwijze van Mensura Absenteïsme (AK 2260) lokken heel wat reacties uit. Enkele lezers bevestigen het verhaal van onze getuigen, anderen nuanceren het en een lezer verdedigt Mensura. "Anoniem wens ik niet te blijven", schrijft Dr. Roger Schouteden. De arts uit Geel betreurt het dat "enkele anonieme schrijfsels alles wat met controlegeneeskunde nogmaals in een slecht daglicht plaatsen". "In 25 jaar als controlearts heb ik slechts tweemaal face tot face contact gehad met bestuursleden van Mensura", vertelt hij. In die hele periode kreeg hij naar eigen zeggen nooit statistieken over zijn eigen prestaties toegestuurd. "Er is ook nooit gesproken over percentages, enkel over objectiviteit en hoffelijkheid ten opzichte van de te controleren personen en niet te vergeten hun behandelende huisartsen", aldus Dr. Schouteden. Werklast"Ik heb ook nooit de indruk gehad dat mijn aantal opdrachten bepaald werd op basis van mijn hoeveelheid vervroegde tewerkstellingen. Integendeel, ik heb mijn werklast steeds kunnen beperken in het kader van mijn groeiende huisartsenpraktijk, en dat zeer tegen de zin van de organisatie, die het door artikels als het uwe erg moeilijk krijgt om nieuwe controleartsen te vinden."Dr. Schouteden benadrukt verder dat hij niet voor eigen winkel reageert. "Nee, ik doe dit niet om meer opdrachten te ontvangen van het bedrijf. Ik werk nog voor Mensura en voor Mediwe uit loyaliteit, omdat zij mij vanaf het begin de kans hebben gegeven om ervaring op te doen én omdat ze me daar steeds zeer goed voor hebben betaald."Delicate materieAndere lezers, die anoniem wensen te blijven, beamen daarentegen wel dat Mensura met quota werkt. Ook zij vertellen dat ze minder opdrachten kregen omdat hun percentage vervroegde werkhervattingen onvoldoende steeg. Een arts klaagt ook de eenrichtingsrelatie tussen het bedrijf en zijn controleartsen aan. "Naar ons wordt amper geluisterd. Over de aanpassing van vergoedingen wordt zelfs niet gesproken, Mensura legt de honoraria vast als een dictaat."Toch mag je niet alles afschuiven op het bedrijf, vindt een controlearts uit Edegem. "Wat mijn collega's beschrijven, gebeurt niet enkel bij Mensura. Maar je mag niet vergeten dat het een concurrentieel circuit betreft en dat het in feite de bedrijven zijn die controleorganismen dwingende eisen opleggen", laat hij weten. "Bepalen of iemand arbeidsongeschikt is, heeft verschillende implicaties. Voor de collega's van de werknemer in kwestie en voor zijn bedrijf, dat een gewaarborgd loon moet uitbetalen. Het blijft dan ook een delicate kwestie die volgens mij nooit een goede oplossing zal krijgen."Houdt onze krant van vrijdag in de gaten voor het vervolg op dit verhaal.