...

Voorzitter van de Commissie Jo De Cock had voor de vergadering al een voorbereidende nota opgesteld. Volgende week vindt een informeel overleg plaats op het Riziv tussen de top van de verschillende partners: artsensyndicaten en ziekenfonsen. Op 16 december vindt de volgende Nationale Commissie plaats - dan moet men het akkoord eigenlijk al afronden. Lukt dat niet, dan wordt nog een extra vergadering van de laatste kans ingelegd op 18 december. Maandag 23 december moeten het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv het akkoord bekrachtigen. Lukt dat niet, dan is er geen akkoord.De knoop moet ook doorgehakt worden of men gaat voor een akkoord voor een of twee jaar. Een akkoord voor twee jaar biedt meer stabiliteit. "Je legt dan ook al de groeinorm en de index vast voor 2021", stelt Bvas-voorman Marc Moens. Aan de andere kant heerst er op dit moment grote onzekerheid over het toekomstige beleid, en weet men nog helemaal niet wie de minister zal zijn en welke politieke kleur die zal hebben. Met een akkoord van één jaar kun je sneller op de actuele situatie inspelen.Welk nieuw beleid kunnen artsen en ziekenfondsen met elkaar afspreken? Er is geen geld beschikbaar voor nieuwe zaken, tenzij men ergens anders geld wegneemt. De Bvas verklaart zich akkoord om een derde van de 'index massa' te besteden aan nieuw beleid, vertelt dokter Moens. Dat is iets meer dan 60 miljoen. In plaats van met de volledige index van 1,95% zouden de honoraria over de hele lijn in het Bvasvoorstel met 1,29% verhoogd worden. Ondervoorzitter Bart Dehaes berekende wat een aantal eisen van de BVAS voor volgend jaar zouden kosten: 11,5 mil joen euro voor een informaticapremie voor de specialisten, vijf miljoen voor een pre-anesthesieraadpleging, vergelijkbare bedragen voor de pediaters, de fysiotherapeuten,...Maar ook de andere syndicaten schuiven hun wensen naar voren: voldoende geld voor de wachtposten, luidt het bij zowel AADM als ASGB/Kartel. ASGB/Kartel wil een opwaardering van het consult bij 'kleine' specialismen (chirurgen neurologen, oogartsen,...), een vergoeding voor euthanasie, en in bepaalde gevallen van een huisbezoek in het kader van de palliatieve zorg. Domus Medica wil voor huisartsen een financiering van de praktijkassistentie - meer bepaald verpleegkundige hulp. Volgens Kartel-voorzitter Reinier Hueting is een lineaire toepassing van de index uit den boze, omdat dat de bestaande onrechtvaardigheden in de nomenclatuur alleen maar bevestigt.Buiten het akkoord kwamen ook nog andere punten op de Nationale Commissie ter sprake. Het bedrag van het sociaal statuut voor 2020 werd goedgekeurd. Daarnaast was er een discussie over de geassimileerde categorieën van artsen: artsen die zelf weinig Riziv-prestaties rekenen maar wel bezig zijn met klinische zorg. Er is al een flink aantal uitzonderingen maar er komen nog steeds nieuwe vragen bij. Ook artsen die werken in instellingen van de Vlaamse overheid, vaak met een vergoeding als ambtenaar, die geen of weinig Riziv-prestaties (meer) rekenen: revalidatieartsen, jeugdpsychiaters,... Het Riziv wil voor de uitzonderingscategorieën meer algemene regels formuleren. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht.Er is een akkoord bereikt voor het eGMD, dat vanaf 2021 de enige aanvaarde vorm van het GMD zal zijn. Op het einde van het jaar wordt een lijst gemaakt van de patiënten die bij een arts een GMD hebben. De arts krijgt dan in februari van de ziekenfondsen een bedrag voor het hele jaar, gebaseerd op die lijst - er is jaarlijks maar één uitbetaling. Als gedurende één jaar de patiënt geen contact heeft met de huisarts (en die ook niet bij een andere huisarts een GMD opent), loopt het GMD toch door. Per jaar kost de maat regel 21,5 miljoen euro. Omdat al een klein budget voor het eGMD gepland was, moet voor 2020 nog meer dan 19 miljoen euro gevonden worden. Dat geld zal ook uit de indexmassa moeten komen.Lees ook: Onderhandelen, maar over wat?