...

De auteurs van de studie dachten aanvankelijk dat de op de patiënt gerichte communicatie zou resulteren in een hogere consumptie van de beschikbare middelen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ze hebben daartoe de gegevens geanalyseerd van een representatief nationaal monster van de U.S. National Medical Expenditure Panel Surveys (MEPS) tussen 2002 en 2008, om het verband te evalueren tussen het geslacht van de arts die gewoonlijk door de patiënt wordt geraadpleegd in een jaar en de consumptie van gezondheidszorg (visites, opnames op spoedgevallendienst, ziekenhuisopname...). Ze hebben die gegevens ook gelinkt aan de National Death Index om het verband te onderzoeken tussen het geslacht van de zorgverstrekker en de totale mortaliteit. Er werd geen verband waargenomen tussen het geslacht van de zorgverstrekker en het gebruik van de middelen of de mortaliteit. (referentie : Jerant A et al. Journal of the American Board of Family Medicine. 2013;26:138)