...

De brief was een koude douche, vooral omdat de examinandi een week voordien al een schrijven gekregen hadden waarin officieel werd bevestigd dat ze wel aan hun opleiding van (tand)arts mochten beginnen.In De Standaard getuigt Lieve Devos, moeder van een van de studenten: "Ik stond te trillen op mijn benen, hoe kon dat nu? Mijn zoon was niet geslaagd bij de eerste zittijd, maar bij de herkansing op 30augustus slaagde hij wel. Hij had 27 op 40 en daar hadden we een week eerder ook een brief over gekregen. Hij was al ingeschreven en had zijn boeken al gekocht." Vergissing Dat het om een vergissing ging, werd ook de examencommissie al snel duidelijk. Het secretariaat merkte dat de 1700-informatielijn 's middags roodgloeiend stond. Snel volgde per e-mail en rechtzetting annex verontschuldigingen.Willy Sleurs, secretaris van de examencommissie: "Bij de officie bekendmaking van de resultaten geven we eerst de voorkeur aan een berichtje naar de geslaagden. Dat kregen ze vorige week in de bus. Nadien contacteren we de niet-geslaagden met het minder gunstige nieuws. Maar daar is iets misgelopen. De twee adressenlijsten van geslaagden en niet-geslaagde raakten per ongeluk vermengd. Zodat ook de geslaagden onterecht het negatieve nieuws ontvingen."Dergelijke voorvallen zijn niet zo interessant voor hartpatiten, dat beseft de secretaris ook. Sleurs belooft dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.