...

Er kwamen meteen reacties op ons bericht in de elektronische Artsenkrant van maandag: Boze brief komt niet op een gepast moment. Zijn het geen flauwe excuses die Moens aanvoert voor het gebruik van het nomenclatuurnummer voor een bezoek aan één persoon in een woonzorgcentrum in plaats van het nummer voor een bezoek aan twee personen, of dat voor een aan meer dan twee personen tegelijkertijd? Dokter Vincent Janssens uit Jette vindt ook dat het Riziv misschien toch beter eens kan nagaan wat er precies aan de hand is voordat het een vermanende brief schrijft naar al die huisartsen. Het Riziv moet natuurlijk waken over de juiste toepassing van de regels, vindt hij. De maatschappelijke middelen zijn ook niet onbeperkt - dat het Riziv nakijkt of de rekeningen blijven kloppen is goed. Maar meteen veronderstellen dat 72% van de huisartsen misschien bewust fraude pleegt, vindt hij toch een brug te ver. Waarom vraagt men niet eens rond wat er aan de hand is? Misschien is er een eenvoudige verklaring. In CareConnect, toch het meest gebruikte EMD-pakket, heb je om een bezoek te registreren vijf mogelijkheden: De mogelijkheden 'Bezoek in rusthuis dubbel' en 'Bezoek in rusthuis tripel' worden niet gegeven (en ook niet de mogelijkheden 'Ziekenhuisbezoek dubbel' en 'Ziekenhuisbezoek tripel'). Is er daarmee bij huisartsen sprake van een misverstand? Of snappen huisartsen de zin van deze opsplitsing in verschillende nomenclatuurnummers niet goed? Als het idee is dat men de verplaatsing afzonderlijk wil verrekenen, dan zijn hiervoor toch andere regelingen beschikbaar. Hebben huisartsen gewoon maling aan allerlei regeltjes die zinloos overkomen? Misschien kan het Riziv meteen van de gelegenheid gebruik maken om de relatie tussen huisarts en woonzorgcentra in het algemeen te herbekijken, suggereert hij. De huidige pandemie geeft daar eveneens aanleiding toe en er is volgens hem wel rationalisatie mogelijk.