Een farmaceutische firma nodigt u als huisarts uit om uw ervaringen met de opvolging van een bepaald soort patiënten te delen? U bent cardioloog en u leidt een expertenpanel over het gebruik van een specifiek geneesmiddel? Als chirurg krijgt u een vergoeding om een implantaat te optimaliseren? Voortaan bent u verplicht om dat aan te geven bij BeTransparant.be, in het kader van de zogenaamde Sunshine Act.

Die valt onder de bevoegdheid van het Geneesmiddelenagentschap (FAGG), dat aan Mdeon het beheer van het platform BeTransparant.be heeft toevertrouwd. Mdeon overkoepelt 27 verenigingen, waarvan 23 van zorgverstrekkers, die het engagement zijn aangegaan om de samenwerking tussen de farmaceutische en medical device industrie enerzijds en zorgverstrekkers anderzijds, openbaar te maken.

Geen toestemming

Dat alles wist u wellicht al. Nieuw is nu dat uw toestemming niet langer vereist is. En de wet geldt voor alle farmaceutische en medical device bedrijven in België en in het buitenland, ongeacht of ze lid zijn. Ook de patiëntenverenigingen maken deel uit van het systeem.

De regeling is van toepassing voor zorgverstrekkers met een praktijk in België (artsen, tandartsen, verpleegkundigen, ziekenhuisdirecteurs,...), zorginstellingen met een sociale zetel in ons land (ziekenhuizen, artsenpraktijken, medische faculteiten, wetenschappelijke verenigingen,...) en de Belgische patiëntenverenigingen.

Vijf soorten premies vallen onder de wet: investeringen in wetenschappelijk onderzoek, sponsoring van de organisatie van of de deelname aan wetenschappelijke evenementen, donaties of subsidies, consultancy of andere ondersteuning van patiëntenverenigingen in natura of met geld, al dan niet rechtstreeks. Geschenken, maaltijden, kortingen en staaltjes met een te verwaarlozen waarde maken het onderwerp uit van een andere regeling.

203 miljoen euro

In 2017 werd in totaal 203 miljoen euro aangegeven, waarvan 57% geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, 19% in wetenschappelijke evenementen, 10% in donaties en ondersteuning en 10% in dienstverlening en consultancy. 11.841 zorgverstrekkers, 2.610 zorginstellingen en 166 patiëntenverenigingen zitten in het transparantieregister.

Specialisten kwamen in 2017 het vaakst voor in het register (65%), gevolgd door verpleegkundigen (12%), huisartsen (11%), apothekers (2,3%) en tandartsen (1,5%).

Cardiologen (11,3%), internisten (11%), orthopedisch chirurgen (8,1%), chirurgen (7,2%) en gastro-enterologen (6,6%) zijn de medische disciplines die in het register op kop staan.

Vertaling Veerle Caerels

Een farmaceutische firma nodigt u als huisarts uit om uw ervaringen met de opvolging van een bepaald soort patiënten te delen? U bent cardioloog en u leidt een expertenpanel over het gebruik van een specifiek geneesmiddel? Als chirurg krijgt u een vergoeding om een implantaat te optimaliseren? Voortaan bent u verplicht om dat aan te geven bij BeTransparant.be, in het kader van de zogenaamde Sunshine Act.Die valt onder de bevoegdheid van het Geneesmiddelenagentschap (FAGG), dat aan Mdeon het beheer van het platform BeTransparant.be heeft toevertrouwd. Mdeon overkoepelt 27 verenigingen, waarvan 23 van zorgverstrekkers, die het engagement zijn aangegaan om de samenwerking tussen de farmaceutische en medical device industrie enerzijds en zorgverstrekkers anderzijds, openbaar te maken. Geen toestemming Dat alles wist u wellicht al. Nieuw is nu dat uw toestemming niet langer vereist is. En de wet geldt voor alle farmaceutische en medical device bedrijven in België en in het buitenland, ongeacht of ze lid zijn. Ook de patiëntenverenigingen maken deel uit van het systeem.De regeling is van toepassing voor zorgverstrekkers met een praktijk in België (artsen, tandartsen, verpleegkundigen, ziekenhuisdirecteurs,...), zorginstellingen met een sociale zetel in ons land (ziekenhuizen, artsenpraktijken, medische faculteiten, wetenschappelijke verenigingen,...) en de Belgische patiëntenverenigingen.Vijf soorten premies vallen onder de wet: investeringen in wetenschappelijk onderzoek, sponsoring van de organisatie van of de deelname aan wetenschappelijke evenementen, donaties of subsidies, consultancy of andere ondersteuning van patiëntenverenigingen in natura of met geld, al dan niet rechtstreeks. Geschenken, maaltijden, kortingen en staaltjes met een te verwaarlozen waarde maken het onderwerp uit van een andere regeling.203 miljoen euroIn 2017 werd in totaal 203 miljoen euro aangegeven, waarvan 57% geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, 19% in wetenschappelijke evenementen, 10% in donaties en ondersteuning en 10% in dienstverlening en consultancy. 11.841 zorgverstrekkers, 2.610 zorginstellingen en 166 patiëntenverenigingen zitten in het transparantieregister.Specialisten kwamen in 2017 het vaakst voor in het register (65%), gevolgd door verpleegkundigen (12%), huisartsen (11%), apothekers (2,3%) en tandartsen (1,5%).Cardiologen (11,3%), internisten (11%), orthopedisch chirurgen (8,1%), chirurgen (7,2%) en gastro-enterologen (6,6%) zijn de medische disciplines die in het register op kop staan.Vertaling Veerle Caerels