...

In de studie werd bij gezonde vrijwilligers met een histamineprik jeuk uitgelokt. Patiënten in de 'gerustgestelde' groep kregen na enkele minuten van de arts te horen dat hun jeuk van nu af aan zou afnemen. In de controlegroep werd dat soort commentaar niet geleverd.Via zelfrapportage kon men aantonen dat de jeuk significant sneller verdween in de gerustgestelde groep. De schaarse literatuur hierover is niet unaniem. Sommige studies tonen een gunstig effect van geruststelling aan, andere niet. De zin van dit debat? Het staat allemaal in de laatste zin van het artikel: "Hoewel een patiëntcontact dat niet uitmondt in een behandeling kan beschouwd worden als duur of overbodig vanuit gezondheids-economisch standpunt, onderstreept deze studie het essentiële maar zelden becijferde gezondheids voordeel van een consult waarbij de enige rol van de arts erin bestaat de patiënt ervan te overtuigen dat hij het snel beter zal maken." Als deze resultaten bevestigd worden, natuurlijk.