...

De steekproef werd genomen in de periode van 1 februari tot 30 maart. 1.640 bewoners en 1.368 medewerkers in 69 Belgische woonzorgcentra werden getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2.Op het moment van de test had 96% van de bewoners en 85% van het personeel al minstens één dosis van het vaccin gekregen. 68% van de bewoners en 48% van de medewerkers had al beide doses gekregen.Een verklaring voor het verschil in de aanwezigheid van antistoffen tussen bewoners en personeel, zou een minder goede immuunrespons na vaccintoediening bij oudere personen kunnen zijn. Maar deze studie kan dat niet bewijzen.De onderzoekers wijzen er wel op dat in de periode van november 2020 19% van de bewoners en 15% van het personeel antistoffen tegen covid vertoonden. Toen was de verhouding dus omgekeerd.Geruststellend vinden de onderzoekers van Sciensano in ieder geval dat, sinds de start van de vaccinatiecampagne, het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen bij bewoners van de woonzorgcentra duidelijk is gedaald.De aanwezigheid van antistoffen bij personen met een verschillende vaccinatiestatus vindt u in de tabel hieronder.De percentages voor de verschillende gewesten zijn De onderzoekers noemen de verschillen niet groot. De absolute aantallen in Brussel waren te klein om statistisch significante te zijn.In het algemeen lag de vaccinatiegraad in de Vlaamse woonzorgcentra hoger dan in de andere delen van het land. Dat er een groter percentage bewoners in Wallonië antistoffen worden gemeten, is daarom wel een beetje onverwacht, lijkt ons.De steekproef wordt om de twee maanden herhaald, tot eind dit jaar.De resultaten kunnen helpen bepalen of een nieuwe booster nog nodig is.