...

Volgens de paper, van de hand van senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid Daan Aeyels, bereikt enkel de vaccinatiegraad bij zuigelingen in ons land een aanvaardbaar preventieniveau - al zijn volgens de auteur ook daar inspanningen nodig om de lat van Oeso-doelstellingen te halen. De toon is scherp: "Het beleid is niet gericht, niet afgestemd en mist een datagedreven onderbouw." Een eerste 'werf' is het creëren van een duidelijk afgestemd beleid tussen de verschillende beleidsdomeinen rond gezondheid - bijvoorbeeld meer en betere gezondheid verbetert het opleidingsniveau en de economische situatie van burgers en vice versa. Die link is niet enkel horizontaal, maar ook verticaal: zowel de federale, gemeenschaps- als lokale besturen moeten op één lijn zitten. Preventiebeleid is evenwel een zaak van de gemeenschappen en moet op korte termijn overgeheveld worden. Waar moet preventiebeleid op focussen? "De impact van de 'grote vier' - hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en longaandoeningen - en de link met gedrags- en biologische risicofactoren maakt een gericht beleid evident", klinkt het. Doelstellingen, beleid en interventies moeten zich op alle vormen van preventie van die aandoeningen richten. Daarvoor is het wel (eerst) nodig om te investeren in preventie. Als het van Voka afhangt, gaat 5% van de zorguitgaven naar preventie (volgens Oeso-cijfers van 2021 besteedt België 1,6% van het totale gezondheidsbudget aan georganiseerde preventieprogramma's, wat lager is dan het EU-gemiddelde van 2,9%). Aeyels berekent: "Het preventiebudget laten stijgen naar 330 euro per persoon per jaar zorgt voor vijf miljard euro minder gezondheidsuitgaven en een economische productiviteitswinst. De return on investment is er al na zeven jaar door 80% minder beroertes, diabetes type 2 en hartfalen, en tot 40% minder kankers." "Het is mogelijk om preventie om te buigen van een kostenmodel naar een businessmodel waar zowel zorgvrager, -professional, -onderneming als de overheid bij winnen", luidt het nog. Aeyels geeft als voorbeeld het hanteren van benchmarking rond de vaccinatiegraad tegen griep bij risicogroepen om bonussen uit te betalen aan de zorgprofessionals of -ondernemingen die de doelstelling halen. Verder wil Voka het aanbod van digitale medische toepassingen meer inzetten in preventie, onder meer door de scope van de mHealth-piramide uit te breiden naar websites, toestellen en software.