...

Maar vorsers van het GGIGA-Cancer van de Universiteit van Luik hebben recentelijk aangetoond dat die heterogeniteit niet per se tot uiting komt in de eiwitten die in kankercellen zitten. Ze zijn tot die conclusie gekomen dankzij een specifieke techniek van massaspectrometrie. Met die techniek hebben ze levermetastasen van humane colorectale kankergezwellen gescreend. Ze hebben ook verschillende, makkelijk toegankelijke eiwitten geïsoleerd die al in de kliniek worden gebruikt als therapeutische target. Nu kunnen ze die gegevens gaan gebruiken om het behandelingsschema te verbeteren. Ze zijn er ook in geslaagd om twee nieuwe antigenen te identificeren, LTBP2 en TGFBI, die zeer goede markers van levermetastasen van colonkanker zouden kunnen zijn. Prof. Andrei Turtoi et al. hebben antistoffen gesynthetiseerd die gericht zijn tegen die twee antigenen. Ze zullen die antistoffen nu uittesten in een muizenmodel van colorectale kanker. (referentie: Hepatology, 6 juli 2013, doi: 10.1002/hep.26608)