...

Als de casus van Johanna De Beukelaer zoals Het Laatste Nieuws ze beschrijft correct is, dan werd de oude vrouw in de Antwerpse ziekenhuizen inderdaad onaanvaardbaar en onmenselijk behandeld.De grote baas van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, Wouter De Ploey, erkent dat de zorg soms niet loopt zoals het zou moeten zijn. "Daaruit moeten lessen worden getrokken," stelt hij. Bij de ombudsdienst van het ziekenhuis liepen in 2018 slechts 1.024 klachten binnen op meer dan een miljoen patiëntencontacten. Amper 41 klachten gingen over geriatrie. De Ploey erkent de aangemelde problemen en gaat ermee aan de slag. "We roepen iedereen op om met ons in gesprek te gaan, want elke klacht is een kans die we aangrijpen om te verbeteren," aldus De Ploey in het laatste nieuws. "We streven naar veiligheid, kwaliteit en tevredenheid voor iedere patiënt." Zo reageert dokter Anne-Marie De Cock, diensthoofd geriatrie bij ZNA. Ze zegt dat de verhalen de geriaters van het ziekenhuis diep raken. Ook zij wijst op het grote belang van communicatie. "Dat is een verantwoordelijkheid die we samen dragen: artsen, zorgpersoneel, patiënten en hun familie. Beslissingen die we nemen voor de gezondheid en het welzijn van de patiënt, moeten we vooraf steeds toelichten aan de patiënt."De Antwerpse schepen van gezondheids- en seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) wil van zijn kant een intern onderzoek opstarten maar is er wel van overtuigd dat 99% van de verpleeg- en zorgkundigen hun werk wel goed doen." Hij roept iedereen op om een klacht in te dienen via de ombudsdienst van ZNA. "Het aantal klachten was tot nu toe zeer beperkt waardoor wij geen idee hadden van een eventueel probleem," aldus nog Duchateau in Het Laatste Nieuws.